Nieuws/Financieel
2267537
Financieel

Column: Het aftellen is begonnen

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell

Na bijna tien jaar van onconventioneel beleid door de centrale banken, waarbij beleggers het rationale denken overboord hebben gegooid, moeten ze nu weer gaan inspelen op de natuurlijke groeicyclus. Waar moeten beleggers op letten?

Fed-voorzitter Jerome Powell

Fed-voorzitter Jerome Powell

Voorlopig blijft de wereldwijde groei wel op peil, boeken bedrijven nog altijd onverminderd sterke resultaten en houden de centrale banken vast aan hun nog altijd zeer soepele monetaire beleid. Maar wereldwijd zijn er wel signalen van een verzwakkende economie. De investeringen in de Verenigde Staten trekken nog niet aan en de groei van consumentenbestedingen beginnen te vertragen. De afgelopen twee maanden zagen we ook een duidelijke verzwakking van de economie in Japan en ook in de eurozone.

In de Verenigde Staten is er sprake van een stijging van de rente, wat deels kan worden geweten aan de economische hervormingen van President Donald Trump. Zijn hervormingen zorgen ervoor dat de financieringsbehoeften van de overheid fors stijgen, terwijl de Federal Reserve nu juist haar stimuli terugschroeft door haar balans af te bouwen in plaats van Amerikaanse staatsobligaties te kopen. De Europese Centrale Bank blijft wel op grote schaal Europees staatspapier inkopen, ondanks de verbetering van de economie. Essentieel hierbij is dat de eurolanden hun tekorten op gedisciplineerde wijze hebben teruggedrongen, waardoor het verschil tussen de Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente bijvoorbeeld piekte op 2,5%.

Dat de economische situatie in Europa in het algemeen is verbeterd, betekent niet dat dat voor elk Europees land geldt. In Italië is het gemiddelde beschikbare inkomen momenteel lager dan voor de crisis, terwijl de ongelijkheid bijzonder groot is gebleven. Bovendien blijft het anti-Europese vuur in veel landen branden. De politieke situatie in Italië, waar de anti-establishment partijen zich afzetten tegen de discipline van de EU, zet de markten onder druk. Deze zijn kwetsbaar geworden doordat ze zich vooral hebben gericht op het beleid van de centrale banken.

Deze kwetsbaarheid plaagt heel Europa. Staatsschulden zijn nog steeds niet gedaald en de instellingen van de Europese Unie zijn nauwelijks hervormd. De eurolanden zijn nog lang niet zo ver dat zij een Europese begroting willen die in staat zou zijn om de beperkingen van nationale begrotingen op te vangen. Lidstaten van de Europese Unie worden geconfronteerd met vooruitzichten op een verslechterende economie, en het is niet gezegd dat de EU dit kan opvangen.

Als de Europese economie vertraagt zullen er weinig stabiliserende factoren zijn en zou de convergentie van de afgelopen jaren pijnlijk kunnen botsen met de economische realiteit. Daarom zullen de komende maanden bepalend zijn voor de assetallocatie, en zullen beleggers zich moeten gaan richten op de macro-economische realiteit. Daarbij is een correcte macro-economische analyse belangrijker dan ooit voor actief beleggingsbeheer.

Didier Saint-Georges is Managing Director en lid van het Investeringscomité van de in Parijs gevestigde vermogensbeheerder Carmignac.