Nieuws/Financieel
2270311
Financieel

Column: Kans op zwaar economisch weer na vrolijke zomer

Voormalig bewindslieden Willem Vermeend (l.) en Rick van der Ploeg

Voormalig bewindslieden Willem Vermeend (l.) en Rick van der Ploeg

Afgelopen donderdag ging de Tweede Kamer met zomerreces. Daardoor wordt het de komende twee maanden stil in politiek Den Haag. Binnenskamers werkt het kabinet aan de Miljoenennota voor 2019, maar de Kamer is op vakantie. Het is gebruikelijk dat politieke partijen voorafgaand aan het reces in stilte de politieke balans opmaken en alvast gaan bedenken hoe ze begin september weer kunnen vlammen.

Voormalig bewindslieden Willem Vermeend (l.) en Rick van der Ploeg

Voormalig bewindslieden Willem Vermeend (l.) en Rick van der Ploeg

Het kabinet Rutte III kan meer dan tevreden zijn. Mark Rutte wordt binnen Europa zelfs gezien als een van meest invloedrijke regeringsleiders en volgens de meest recente cijfers en internationale ranglijsten, is hij premier van een fantastisch land. Nederland heeft de beste economie van de EU en onze werkloosheid behoort tot de laagste van Europa. Ook financieel gezien zijn we een topland. Nederland is een van de weinige landen met een mooi begrotingsoverschot en een dalende staatsschuld die in 2018 onder de Europese norm van 60% bbp ligt.

Recent werd ook een wereldranglijst gepubliceerd van de beste landen om te leven en te wonen. Daarbij zijn alle plussen en minnen meegewogen, zoals gezondheid, onderwijs, inkomensverdeling, werkloosheid, sociale zekerheid, veiligheid, enz. Volgens dit World Happiness Report staat Nederland op de zesde plek in de wereld van landen met de ‘gelukkigste’ bevolking.

Dit beeld wordt bevestigd in een recente studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle Nederlanders geeft ruim 85% aan tevreden met het leven te zijn (een 7 of hoger). Voor de laagopgeleiden is dit 81%. Ouderen (65-75 jaar) scoren met bijna 90% het hoogst. Voor politieke partijen en klagers in onze samenleving die vooral de minpunten van ons land uitvergroten en suggereren dat in ons land de ontevredenheid overheerst, moeten deze scores te denken geven. Maar we schreven al eerder dat ontevredenheid hun keurmerk zal blijven, zolang ze met hun geklaag in de media veel aandacht krijgen.

Nederland kampioen gelijkheid

Voor de linkse en rechtse oppositie geeft de politieke balans een gemengd beeld. Links slaagt er niet in met een alternatief beleid te komen waarmee het de harten van kiezers weet te raken. De kern is toch vooral het klagen over zaken die in de linkse ogen verkeerd gaan, zoals te veel flexwerk. Daarnaast blijft het net als in het verleden hameren op fors hogere belastingen voor bedrijven en hogere inkomens, terwijl wereldwijd lagere belastingen de trend zijn. Maar het paradepaardje van de linkse oppositie en sommige vakbonden is vooral de vermeende inkomens- en kansenongelijkheid in ons land. Nederland wordt daarbij afgeschilderd als een ongelijk land waar de rijken steeds rijker worden en de armen armer. Deze week sneuvelde het stokpaardje en moet links op zoek naar een ander pronkstuk. In een gezaghebbend onderzoek van de Duitse economische denktank ( het IFO-instituut) wordt Nederland uitgeroepen tot de Europese gelijkheidskampioen. De onderzoekers deden onderzoek naar de inkomens- en kansenongelijkheid in 31 Europese landen. De resultaten laten zien dat ons land het allerbeste scoort. Nederland is in Europa het land waar de inkomens- en kansengelijkheid het grootste is. Voor links zal dit wennen zijn.

Rechts niet ontevreden

Gezien de nulresultaten bij de debatten in de Tweede Kamer, valt de politieke balans voor de rechtse oppositie slecht uit. Maar daar lijkt rechts niet wakker van te liggen. Deze partijen putten moed uit de opmars van Europese populistische partijen en vierde al een klein feestje toen het nieuwe populistische kabinet in Italië aantrad. De domper was dan ook groot toen dit kabinet al snel bekendmaakte te kiezen voor de EU en de euro. Daarnaast heeft rechts een beetje last van de Brexit, omdat de Brexiteers er maar niet inslagen om de belofte waar te maken dat het VK, buiten de EU, zal uitgroeien tot een economische en welvarende wereldmacht. Het huidige beeld laat zelfs het tegendeel zien.

Na de vakantie

Veranderingen in de wereld gaan zo snel dat al na het vrolijke zomerreces Nederland te maken kan krijgen met de komst van economisch zwaar weer die dan de politieke agenda gaat bepalen. De meeste beursexperts verwachten dat de kans daarop steeds groter wordt en gaan dan ook somber op vakantie. Deze somberheid stoelt op een waslijst met zorgen. Daarbij gaat het vooral om escalerende handelsoorlogen, onzekerheden over de toekomst van de EU, de oplopende rente, de afzwakkende groei in de Eurozone, stijgende loonkosten en de gevolgen van een harde Brexit. Wie dit lijstje ziet zou inderdaad pessimistisch worden, maar aan de andere kant zijn er ook signalen die erop wijzen dat er aan oplossingen wordt gewerkt. Toch zou het kabinet Rutte III er verstandig aan doen om in de Miljoenennota ook een ‘slecht weer’ scenario op te nemen.

Wij wensen alle lezers, ook de beursanalisten, een optimistische zomervakantie toe.