Nieuws/Financieel
2275965
Financieel

Weer kapitaalinjectie voor Lavide

Alkmaar - Lavide heeft wederom via een kapitaalinjectie zijn eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot. Dat werd maandag bekendgemaakt. Het gaat nu om een injectie van in totaal 77.000 euro.

Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met twee investeerders, waarbij twee keer 70.000 aandelen worden uitgegeven in de periode tussen 13 juli en 22 juli. Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van twee keer 70.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.

Er werden door de onderneming overigens ook nieuwe afspraken gemaakt met de verkoper van Gastouderbureau MijnGastouderopvang over de betaling van de koopsom, wegens het niet kunnen leveren van de activa en passiva op de eerder overeengekomen overdrachtsdatum. De uitbetaling van de koopprijs voor het gastouderbureau schuift op. De betaling die op 25 juli zou plaatsvinden, schuift op naar 25 juli 2019. De betaling van 25 juli volgend jaar schuift op naar 25 juli 2020.