Financieel/Geld
228151403
Geld

Duurzaamheidsclaims: koper ziet door groene bomen bos niet meer

De hoeveelheid keurmerken geven de consument verwarring.

De hoeveelheid keurmerken geven de consument verwarring.

AMSTERDAM - Consumenten zien door alle duurzaamheidskeurmerken, -labels en -claims het bos niet meer. En dat terwijl betrouwbare informatie over de duurzaamheid van producten zeer gewenst is. „Ook krijgt de consument te weinig informatie om houvast te bieden”, zegt Cateautje Hijmans van den Bergh van marktwaakhond ACM. Bedrijven worden bovendien betrapt op het geven van misleidende informatie.

De hoeveelheid keurmerken geven de consument verwarring.

De hoeveelheid keurmerken geven de consument verwarring.

Daarom doet de ACM onderzoek naar valse duurzaamheidsclaims bij kleding-, energie- en zuivelproducten. In de kleding- en energiesector lopen nu vervolgonderzoeken naar in totaal vier bedrijven. Daarnaast zijn er in het onderzoek naar de kledingindustrie vier handhavingsverzoeken gestuurd naar collega-toezichthouders in het buitenland. De informatie uit het onderzoek naar duurzaamheidsclaims zuivel zal de ACM delen met voedselwaakhond NVWA.

De ACM deed onderzoek omdat de organisatie meer wilde weten over het kennisniveau en het gebruik van duurzaamheidskeurmerken bij consumenten. Het blijkt dat deze groep een sturende rol verwacht van de wetgever, zoals via certificering van keurmerken. Recente Europese voorstellen komen daarbij van pas, want die zijn er speciaal op gericht consumenten te helpen om hun duurzame keuzes te maken. Ook zet Europa in op strengere regels. Zo mogen alleen keurmerken gebruikt worden, die gebaseerd zijn op onafhankelijke certificering door de overheid of een derde onafhankelijke partij.

Houvast

Hijmans van den Bergh van ACM zegt dat consumenten op zoek zijn naar houvast. „Duurzaamheidskeurmerken kunnen consumenten helpen duurzame keuzes te maken, maar dan moet de informatie wel controleerbaar, vergelijkbaar en overzichtelijk zijn.” De bestuurder zegt dat dit nu niet het geval is. „De wetgever is aan zet om duidelijke regels te stellen aan keurmerken.”

Gezien het Klimaatakkoord en de duurzame doelstellingen die in 2050 wereldwijd moeten worden behaald, moeten consumenten en bedrijven steeds vaker duurzame keuzes maken. Het blijkt dat bedrijven in hun uitingen aan consumenten graag willen uitdragen hoe zij bijdragen aan een duurzame(re) wereld. Maar ook blijkt dat kennis van consumenten over duurzaamheidskeurmerken opvallend laag is.

Onduidelijk

Hoewel enkele keurmerken bekend zijn, is het vaak onduidelijk waar ze voor staan, wie ze uitgeeft en wie wat controleert. Zo zou slechts een kwart van de consumenten vertrouwen hebben in duurzaamheidskeurmerken. Wel heeft de consument behoefte aan informatie over de keurmerken. Behalve keurmerken hanteren bedrijven ook veel andere duurzaamheidsclaims, zonder dat duidelijk is of daarvoor voldoende onderbouwing is.