Nieuws/Financieel
2286449
Financieel

Column: Koopkansen voor beleggers

De aandelenmarkten lagen er de afgelopen twee dagen goed gemutst bij. Zoals het er nu naar uitziet, kan de tweede helft van dit jaar een mooi resultaat opleveren. Maar niet alle indices lopen met elkaar in de pas. Onze Midkap beursbarometer, de AMX index, loopt achter ten opzichte van de AEX.

Technisch ligt echter een inhaalrace van de AMX voor de hand. Dat biedt weer koopkansen voor trendbeleggers. Ik zal de weekchart nader voor u duiden en aangeven wat de verwachte koersroute is.

Negatieve overgangsfase

Laat ik beginnen met een beoordeling op basis van trendanalyse en marktclassificatie. Dan stel ik vast dat er sprake is van een negatieve overgangsfase als eerste stap in een mogelijke downtrend. De candles staan immers onder de afvlakkende gemiddelde lijn. Ook mijn andere marktlensindicatoren wijzen in de richting van de beren, dus objectief gezien zouden de beren de regie moeten voeren en de index richting het zuiden drukken. Maar ze krijgen vooralsnog geen poot aan de grond. Dat komt door de trading range die in ontwikkeling is in de huidige overgangsfase.

Trading range

Er wordt door de spelers een bandbreedte in stand gehouden met aan de onderkant een krijtstreep op 760 en aan de bovenkant een weerstand op 815+. Een trading range kenmerkt zich door een proces van gelijke toppen en gelijke bodems, een zijwaarts geschuifel van de koers tussen twee duidelijke strepen. Als je deze range dan plaatst in het grotere plaatje, dan kom je tot de bevinding dat de eerder genoemde negatieve overgangsfase niet energierijk is. Maar hoe nu verder?

Steunscenario

Goed, bodemvorming op de groene steunstreep op 760 kan de opmaat zijn voor een opleving naar de bovenkant van de range, de witte candle in de maak is daartoe reeds een eerste stap, om vervolgens te proberen een nieuwe uptrend te starten door boven de gemiddelde lijn te breken. Zo zou de opdracht voor de bulls moeten luiden om daarmee in de pas te komen met de AEX index. De AEX bevindt zich reeds in een positieve trendfase. Een opleving vanaf 760 is vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario. Of er daadwerkelijk een positieve trendfase zal komen boven 815+ is een bevinding van latere zorg.

Aankoopbeleid

Voor trendbeleggers impliceert het huidige technische beeld dat er aankopen overwogen kunnen worden om te profiteren van een eerste opleving naar 815+. Als de bulls daarna doorpakken, zijn er additionele koopkansen richting 863. Een tweetraps aankoopbeleid is dan ook aanbevelenswaardig. Het moge duidelijk zijn dat bij koersvorming onder 760 de bulls falen in hun steunscenario.

Meer beurstips van Nico Bakker? Volg donderdagavond het gratis online seminar!

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.