Financieel/Geld
2300954
Geld

Makelaar moet betalen voor fout aantal vierkante meters

Verkeerd meten kan makelaars geld kosten.

Verkeerd meten kan makelaars geld kosten.

Amsterdam - Kopers van woningen die kleiner zijn dan in de brochure stond, hebben recht op een schadevergoeding. De Hoge Raad heeft €10.000 toegekend aan een echtpaar dat in 2010 een huis kocht dat 9 vierkante meter kleiner bleek dan voorgespiegeld.

Verkeerd meten kan makelaars geld kosten.

Verkeerd meten kan makelaars geld kosten.

Die uitspraak staat opvallend genoeg haaks op het advies dat de advocaat-generaal in april nog gaf. De vaste adviseur van de Hoge Raad meende toen nog dat als er in de brochure staat dat de daarin genoemde oppervlakte een benadering is, de makelaar best een beetje kan smokkelen. „Het is algemeen bekend dat er in dergelijke gevallen naar boven wordt afgerond.”

Met die conclusie is de hoogste rechter van ons land het dus niet eens. De kopers, die in 2010 een woning dachten te kopen van ’circa 80 vierkante meter’, zijn wel degelijk benadeeld nu blijkt dat het gebruiksoppervlak van hun onderkomen maar 71 vierkante meter bedraagt. Daardoor werd hun huis immers in één klap €20.000 minder waard.

Dat er in de brochure staat dat aan de gegevens daarin ’geen rechten kunnen worden ontleend’, is volgens de Hoge Raad ook geen reden om de makelaar zijn fout te vergeven. „Die mededeling is zo algemeen, dat ze geen afbreuk doet aan het vertrouwen van de aspirant-koper.”