Nieuws/Financieel
2308601
Financieel

AFM-boete voor accountant Baker Tilly Berk

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van 900.000 euro uitgedeeld aan accountantsorganisatie Baker Tilly Berk. De reden voor de geldstraf is een ,,slechte beheersing van integriteitsrisico's", aldus de toezichthouder.

Reden voor onderzoek door de AFM was een aantal ernstige kwesties bij klanten van Baker Tilly Berk in de periode januari 2014 tot mei 2017. De accountantsorganisatie schoot daarbij tekort met het omgaan met en het melden, oppakken en voorkomen van incidenten.

De AFM meent dat er integriteitsrisico’s speelden bij klanten, maar ook binnen de eigen organisatie van Baker Tilly Berk. Het bedrijf heeft er ook te weinig aan gedaan de situatie op termijn te verbeteren.

Volgens Baker Tilly Berk ging het voornamelijk om het ontbreken van beleid of duidelijke processen voor het beheersen van risicoklanten. Als voorbeeld noemt het bedrijf het niet-hebben van een centrale database met een risicoclassificatie of een duidelijk beleid hoe op te treden bij een incident van een klant.

Inmiddels zijn de nodige aanpassingen gedaan, waaronder het inrichten van een centrale database voor klanten en relaties. De verbeteringen hebben ertoe geleid dat de boete uiteindelijk 300.000 euro lager uitvalt. In eerste instantie kreeg Baker Tilly Berk een geldstraf van 1,2 miljoen euro opgelegd.

Baker Tilly Berk kan de beslissing nog aanvechten bij de rechter. De accountantsorganisatie beraadt zich momenteel over het al dan niet bezwaar aantekenen tegen de beslissing.