2311314
Financieel

Bond voor Belastingbetalers begint collectieve procedure

Rechtszaak tegen spaartaks

Belastingbetaler heeft nog aantal weken om bezwaar in te dienen.

Belastingbetaler heeft nog aantal weken om bezwaar in te dienen.

De Bond voor Belastingbetalers start een nieuwe collectieve procedure tegen de vermogensrendementsheffing. Ze doet dit voor mensen die tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de definitieve aanslag over 2017.

Belastingbetaler heeft nog aantal weken om bezwaar in te dienen.

Belastingbetaler heeft nog aantal weken om bezwaar in te dienen.

Dat meldt de Bond naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Snel (Financiën) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin hij de Kamer informeert om de procedure van de Bond voor Belastingbetalers aan te merken als een massaal bezwaar procedure.

De Bond riep 9 mei jongstleden burgers op bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de Belastingaangifte over 2017. Iedereen die tijdig bezwaar aantekent tegen de box 3-heffing in de belastingaangifte 2017, valt automatisch onder deze procedure. Sinds de start van deze oproep hebben ruim 7000 belastingplichtigen daadwerkelijk een bezwaarschrift opgevraagd.

Bezwaar indienen

„Het is dus heel belangrijk om dat bezwaar in te dienen”, vertelt Jurgen de Vries, bestuurslid van de Bond voor Belastingbetalers. „Wie geen bezwaar maakt, kan geen aanspraak maken op een rechterlijke uitspraak.”

De fiscus maakte onlangs bekend dat ruim 7 miljoen huishoudens de definitieve aanslag hadden gekregen. „Die aanslagen zijn rond 1 juli bij de mensen binnen gekomen. Wie bezwaar wil maken, kan dat tot zes weken nadat de definitieve aanslag is opgelegd, doen. De Bond voor Belastingbetalers stelt gratis een bezwaarschrift ter beschikking via hun website”, vertelt De Vries. „Consumenten hebben nu nog zo’n vier weken de tijd om dit te doen en sluiten zich automatisch aan bij deze collectieve procedure.”