Nieuws/Financieel
2315669
Financieel

Compensatie mkb’er bij Rabo en ABN vertraagd

Rabobank en ABN Amro slagen er niet in mkb-bedrijven tijdig de beloofde compensatie te bieden voor hun omstreden rentederivaten.

Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag over de kwestie die 21.846 gedupeerde ondernemers jarenlang financiële schade berokkende.

Na drie jaar vol rechtsprocedures kwamen banken, die lang schuld weigerden te erkennen, tot een schadevergoedingsregeling.

De banken verwijzen voor de vertraging naar hun automatiseringssystemen die voor problemen zorgen. De banken zeggen snel alternatieven te zoeken.

De AFM heeft met een van de door de banken voorgestelde versnellingen ingestemd. Daarnaast zegt de waakhond in de voortgangsrapportage te kijken naar andere mogelijkheden die de banken aandragen, maar die bieden nu geen oplossing.

De zes betrokken banken hebben mede onder politieke druk voor €719 miljoen aan voorschotten aangeboden aan mkb’ers. Dat is bijna de helft van de voorziening die zij hebben getroffen in een kwestie die gedupeerde ondernemers al jaren bezighoudt.

Nog altijd zijn niet alle dossiers compleet. Banken hebben personeel ingezet om daarin nader onderzoek te doen.

Exotisch

De kwestie speelt rond speciale leningen. Mkb’ers lieten zich enkele jaren terug zonder degelijke kennis van zaken rentederivaten bij euriborleningen verkopen als de ultieme bescherming tegen een verwachte rentestijging.

Toen de rente door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) begon te dalen, werden met name ondernemers met de ‘exotische derivaten’ geconfronteerd met hoge extra kosten.

Na de rechtsprocedures beloofden zij beterschap. Van de zes banken verstuurden twee banken hun aanbodbrieven in 2017 aan hun klanten. Een bank denkt in september gereed te zijn. Een vierde vestrekker van de omstreden rentederivaten verwacht uiterlijk eind 2018 alle aanbodbrieven uit te sturen.

ABN Amro en Rabobank slagen er ondanks grote inspanningen niet in de deadline te halen die zij zichzelf hadden gesteld. Twee banken met de meeste klantdossiers zeggen volgens het rapport van de AFM „een belangrijk deel van hun mkb-klanten voor het einde van het jaar een aanbod te kunnen doen”.

Geduld op proef

Op basis van de huidige planning halen zij de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 echter niet voor alle klantdossiers, stelt de AFM. „Dit betekent dat het geduld van een aantal mkb’ers op de proef blijft gesteld.”

Daar staat volgens de waakhond tegenover dat op grote schaal voorschotten zijn uitgekeerd en het merendeel van de ondernemers het aanbod accepteert.

Adviseur Frank Wijn van Wijn Bancair Advies meldde eerder echter dat banken berekeningen blijven maken op basis van onjuiste klantgegevens. Hij stelde begin deze maand regelmatig rekenfouten te zien van duizenden tot soms tienduizenden euro’s. De Kamer zou een nieuw herstelkader moeten opstellen, stelde hij voor.