Nieuws/Financieel
2316053
Financieel

Column: ongelijkheid destabiliseert

Neil Dwane.

Neil Dwane.

Het verschil tussen arm en rijk in de wereld is een nijpend probleem en kan beleggers duur komen te staan. Economische ongelijkheid leidt tot sociale onrust en drukt economische groei. Hoe groter de verschillen in inkomen, hoe groter de kans op onrust - en hoe lager de inkomsten van de overheid.

Neil Dwane.

Neil Dwane.

Economische ongelijkheid zou zich wel eens op het hoogste niveau kunnen bevinden sinds de Industriële Revolutie. Volgens de Verenigde Naties bezat de rijkste 1% in de VS alleen al meer dan 38% van de totale rijkdom in 2016.

In ontwikkelde markten dragen steeds minder rijke personen de belastinglast. Intussen kunnen mensen die het met hun inkomen en vermogen wat minder hebben getroffen, steeds minder vaak op een sociaal vangnet terugvallen.

Uitgehold

Veel mensen kunnen zich de elementaire kosten van levensonderhoud, goede gezondheidszorg of pensioenspaargeld niet veroorloven. De globalisering heeft in ontwikkelde landen de maakindustrie uitgehold. De opkomst van robotica, automatisering en kunstmatige intelligentie doet er nog een schepje bovenop: steeds minder banen.

Minder kansen op werk en een overmogen om bevolkingsgroepen te onderhouden zal tot meer ongelijkheid in inkomsten en rijkdom leiden. Ook heeft de deregulering van financiële markten vooral rijke mensen geholpen hun vermogen te vergroten.

Destabiliserend

Ook in opkomende landen is inkomensongelijkheid een groot probleem. Er zijn niet genoeg mensen die een eigen huis bezitten of genoeg spaargeld hebben. Economische ongelijkheid is een wereldwijde destabiliserende kracht die wantrouwen creëert.

Daar komt bij dat in de huidige wereld van ultieme openheid – geholpen door social media – veel mensen het gevoel hebben dat ze bij anderen achterlopen. Dit kan een stimulans zijn voor populistische politiek en mensen meer stress bezorgen, ongezonder maken en aanzetten tot riskante beslissingen om een inhaalslag te maken.

Er is hier geen snelle oplossing voor, maar regeringen, bedrijven en investeerders hebben allen een rol te spelen in het verhelpen van het ongelijkheidsprobleem. Allianz Global Investors gelooft dat alle belanghebbenden in de maatschappij een rol kunnen spelen in het aanpakken van de toenemende ongelijkheid.

Dat is belangrijk, ook als we er tegelijkertijd al voor zorgen dat armoedeniveaus blijven afnemen.

Oplossingen

1. Om sparen en beleggen door particulieren te bevorderen zouden regeringen meer hun best moeten doen om burgers te informeren over financiële markten en beleggen.

2. De financiële industrie kan de toegang van burgers – ook de minder rijken – tot financiële diensten promoten op een duurzame en verantwoordelijke manier.

3. Financiële geletterdheid moet verbeterd worden door meer mensen – vooral jongere generaties – in staat te stellen hun economische draagkracht te verhogen.

4. Regulering en belastinghervormingen moeten eerlijker en minder politiek worden. Centrale banken moeten zich kunnen richten op de langetermijnbelangen van hun economieën, zonder politieke overwegingen voor de korte termijn.

5. Een progressiever belastingbeleid kan bijdragen aan een herverdeling van de rijkdom. Werknemers met een lager salaris geven in verhouding nu eenmaal een groter deel van hun inkomsten uit dan werknemers die meer verdienen.

6. Regeringen moeten hun sociale vangnet verbeteren, waarbij ze nieuwe technologieën kunnen inzetten voor meer efficiëntie, minder misbruik en een betere inning van belastingen.

7. Onderwijssystemen moeten gemoderniseerd worden om de vaardigheden van werknemers te verbeteren. Leenstelsels voor studenten zullen wellicht herzien moeten worden – vooral als de kosten van opleidingen eerder lijken afgestemd op het belang van de aanbieders dan van de studenten.

8. Werknemers moeten training, investering en steun krijgen, en managementteams moeten beter gaan samenwerken ook voor behoud van werknemers. Succesvolle bedrijven betalen vaak een hoger salaris dan minder succesvolle bedrijven; betere mensen en een beter loon zorgen voor een hogere productiviteit.

9. Met een lagere belasting en slimmere regulering zouden financiële dienstverleners en banken in staat moeten zijn om hun kosten te verlagen en beter af te stemmen.

10. Beleggers kunnen bedrijfsbestuurders aansporen om meer te letten op ESG-factoren die kunnen bijdragen aan een afname van ongelijkheid. Vooral de beloning van bestuurders is hierbij aandachtspunt.

Neil Dwane is strateeg bij AllianzGI Global