Nieuws/Financieel

Opmars duurzame vleeskuikenboeren stokt

Supermarkt heeft alleen nog maar duurzame kip.

Supermarkt heeft alleen nog maar duurzame kip.

DIJKSTRA

AMSTERDAM - Supermarkten hebben nagenoeg alleen nog duurzame kippenvlees in de koeling liggen. Ondanks de grote vraag naar duurzame vleeskuikens die iets trager groeien, stokt bij pluimveehouders de opmars van traag groeiende duurzamere kippen.

Supermarkt heeft alleen nog maar duurzame kip.

Supermarkt heeft alleen nog maar duurzame kip.

DIJKSTRA

Dat stelt ABN Amro in donderdagochtend gepresenteerde sectorrapport naar de vleeskuikenhouderij. Sommige boeren keren zelfs weer weer terug naar de regulieren kip. ,,Dat de groei nu stokt komt vooral door prijsdruk uit de vleesverwerkende industrie en foodservice bedrijven, zoals makers van kipcorns”, zegt Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro.

De vleesverwerkende industrie is nog heel erg prijsgedreven, waardoor boeren moeten concurreren met vleeskuikenhouders uit landen als Polen en Oekraïne. Volgens het sectorrapport kunnen pluimveehouders dat onmogelijk als er volledig wordt overgegaan om een duurzame kip, omdat de productiekosten tussen de 25% en 40% hoger ligt.

Tekort kippenvlees

Boeren kiezen dan vaak voor een zogeheten reguliere kip plus. Daarbij wordt de kip wel sneller vetgemest, maar ziet die bijvoorbeeld ook daglicht in de stal, krijgt speelgoed of wordt er geen antibiotica aan het dier toegediend. ,,Ik verwacht dat de duurzaamheidseisen van de vleesverwerkende industrie en de foodservice bedrijven op termijn net als bij de supermarkten gaan toenemen”, zegt Berntsen. ,,Bij de boeren is die wil er wel.”

In de Nederlandse supermarkten was in 2016 nog maar 6% van het kippenvlees afkomstig van de reguliere vleeskuikenhouderij. Volgens ABN Amro ontstond er in het voorjaar bij het begin van het barbecueseizoen bij enkele supermarkten zelfs een tekort aan traaggroeiende kip.

De grootgrutters kunnen een tekort niet bevestigen. Wel geeft een woordvoerder van Albert Heijn aan dat de vraag naar duurzame kip afgelopen maanden fors is gestegen, maar dat de winkels de klanten nog volop kon bedienen.