Nieuws/Financieel
2321706
Financieel

Werkloosheid stabiel in juni

Den Haag - De daling van de werkloosheid is in juni verder gestabiliseerd. In de zesde maand van het jaar waren er 354.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage op hetzelfde niveau, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juni hadden bijna 8,8 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 354.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met duizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind juni 288.000 lopende ww-uitkeringen.