Financieel/Ondernemen
232322672
Ondernemen

Steeds meer microbedrijven

Veel pakketbezorgers van PostNL zijn zzp’er.

Veel pakketbezorgers van PostNL zijn zzp’er.

Amsterdam (DFT) - Het aantal bedrijven in het midden- en kleinbedrijf is de afgelopen tien jaar met 335 duizend toegenomen. Het overgrote merendeel betreft bedrijven met één tot tien werkzame personen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Veel pakketbezorgers van PostNL zijn zzp’er.

Veel pakketbezorgers van PostNL zijn zzp’er.

Zo telt ons land nu ruim 1,1 miljoen microbedrijven (tot tien werknemers). Het aantal bedrijven met tien tot 250 werkzame personen is met 52.000 bedrijven ongeveer gelijk aan dat van tien jaar terug.

Vloggers

De informatie- en communicatiesector heeft relatief de meeste bedrijven mogen verwelkomen. Het aantal filmproducenten en vloggers verdubbelde bijna. Ook steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk.

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met tien tot 250 werkzame personen af, maar kwamen er meer microbedrijven voor terug. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij.

Bestaan

Alleen in de horeca nam het aantal mkb-bedrijven met meer dan tien werkzame personen sterker toe dan het aantal microbedrijven.

Naarmate bedrijven groter zijn, bestaan ze gemiddeld langer. Onder zzp’ers is ruim 34% langer dan tien jaar actief. In het middenbedrijf (50 tot 250 werknemers) bedraagt dit bijna 80%.

Mkb-bedrijven jonger dan drie jaar waren er begin dit jaar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten en bij bedrijven actief in vervoer en opslag.