2324685
Financieel

Bonnetjes gift niet voldoende voor de fiscus

Amsterdam - Het kunnen overleggen van kwitanties van een gift aan een goed doel is niet voldoende bewijs om de gift aftrekbaar te maken van de belasting.

Tot die conclusie komt zowel de Belastingdienst als de Rechtbank Gelderland: de gift is niet aftrekbaar omdat deze niet terug te vinden is in de kas van de goede doelenorganisatie. Dat meldt taxence.nl.

Bonnetjes

Een vrouw wilde een bedrag van €1.520 aan giften van haar echtgenoot aan een goed doel aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Om te laten zien dat het geld daadwerkelijk was gegeven, voegde ze betalingskwitanties toe. Verder waren er bankafschriften waaruit bleek dat op de data van de kwitanties bedragen van de bank waren opgenomen die overeenkwamen met de schenkingen die op de bonnetjes stonden. Ook had ze een verklaring van het goede doel waarin stond dat haar man €1.520 had geschonken.

Toen de inspecteur de kasadministratie van die instelling controleerde, vond hij deze giften echter nergens terug. De vrouw stelde dat zij niet verantwoordelijk was voor fouten in de administratie van de instelling. Dit kon haar echter niet baten, omdat niet kwam vast te staan dat er sprake was van een fout in de administratie, aldus taxence.nl. De rechtbank oordeelt daarom dat de Belastingdienst de giftenaftrek mag weigeren.