2328071
Financieel

Begrotingstekort eurolanden neemt af

Luxemburg - Het begrotingstekort van de eurolanden is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald tot 0,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het tekort kwam in het laatste kwartaal van 2017 uit op 0,6 procent van het bbp.

Het begrotingstekort van de Europese Unie als geheel nam af tot 0,5 procent van het bbp, tegen 0,6 procent in het voorgaande kwartaal. Het hoogste tekort tekende Eurostat op voor Roemenië, met 4,2 procent. Nederland heeft een overschot van 2,5 procent. De Europese begrotingsregels schrijven voor dat landen hun tekort moeten beperken tot maximaal 3 procent van het bbp.

Eurostat maakte verder bekend dat de schuld van de eurolanden in de eerste drie maanden van 2018 licht is opgelopen tot 86,8 procent van het bbp, tegenover 86,7 procent in het voorgaande kwartaal. Voor de hele EU kwam de schuld uit op 81,5 procent.