Financieel/Ondernemen
2346680
Ondernemen

#DOORBREKER Cees Mager van Triple Solar

Zonnepaneel voor stroom en warmte

Cees Mager was twee jaar geleden een roepende in de woestijn, nu ziet hij de markt loskomen.

Cees Mager was twee jaar geleden een roepende in de woestijn, nu ziet hij de markt loskomen.

Amsterdam - Het kabinet wil binnen twaalf jaar zeker twee miljoen Nederlandse huishoudens van het aardgas af hebben. Warmtepompen moeten de plaats innemen van de cv-ketel, maar aan het systeem kleven diverse nadelen. Het Nederlandse bedrijf Triple Solar lost er een aantal op.

Cees Mager was twee jaar geleden een roepende in de woestijn, nu ziet hij de markt loskomen.

Cees Mager was twee jaar geleden een roepende in de woestijn, nu ziet hij de markt loskomen.

„Veel warmtepompsystemen maken gebruik van een buitenunit met ventilator en die maakt herrie”, vertelt Triple Solar-directeur Cees Mager. „Ons systeem heeft geen draaiende delen en maakt daardoor geen geluid. Dat geldt ook voor aardwarmtesystemen, maar daar moet je weer 150 meter diep voor in de tuin boren. Ook dat hoeft niet voor onze panelen.”

Oplossing

Het systeem van Triple Solar is geïntegreerd in zonnepanelen. Mager, die van huis uit industrieel ontwerper is, heeft ruim vijf jaar aan de oplossing gewerkt. „Daken worden vooral gebruikt om met behulp van zonnepanelen elektriciteit op te wekken. De behoefte aan warmtewinning is echter veel groter, dus daar wilde ik het oppervlakte voor gebruiken.”

In eerste instantie ontwierp Mager aluminiumdaken met daaronder watervoerende buizen die aangesloten werden op een warmtepomp. Maar hij bedacht al snel dat het ook mogelijk moest zijn binnen één systeem zowel elektriciteit op te wekken als warmte te winnen.

Warmtepomp

Het warmtepomppaneel wekt stroom op via het zonnepaneel en wint warmte uit daglicht, zonlicht en de buitenlucht. De elektriciteit gaat net als bij standaard zonnepanelen naar het elektriciteitsnet, terwijl de warmte wordt doorgegeven aan de warmtepomp, een kast ter grootte van een koel/vriescombinatie, met een boilervat van 180 liter.

Triple Solar heeft wereldwijd het patent op het warmtepomppaneel dat inmiddels in meer dan honderd gebouwen in binnen- en buitenland is toegepast. „Alle soorten huizen en gebouwen hebben we gedaan”, vertelt Mager. „Vrijwel elk gebouw is geschikt zolang het maar genoeg dakoppervlakte heeft.”