Nieuws/Financieel
2348791
Financieel

Pensioenconflict AkzoNobel sleept zich voort

De fabriek van AkzoNobel in Sassenheim.

De fabriek van AkzoNobel in Sassenheim.

Het pensioenconflict tussen chemieconcern AkzoNobel en FNV en CNV sleept zich voort. De vakbonden overwegen daarom nieuwe acties.

De fabriek van AkzoNobel in Sassenheim.

De fabriek van AkzoNobel in Sassenheim.

AkzoNobel weigert in te gaan op het voorstel van de vakbonden om een bemiddelaar aan te stellen. ,,Wij willen alleen praten over een cao en niet over de pensioenen. Dat hebben we eerder ook al aangegeven”, zegt een woordvoerder.

Stakingen

Vorige week deden twee oud-AkzoNobel-bestuursvoorzitters de oproep aan het zittende bestuur om het kwakkelende pensioenfonds met een financiering te versterken. CNV-bestuurder Arthur Bot laat weten dat de vakbonden zowel over de cao als de pensioenen willen praten. ,,Maar Akzo reageert helemaal niet op ons voorstel tot bemiddeling.”

De bonden gingen eerder al over tot stakingen, nadat AkzoNobel een ultimatum liet verstrijken. FNV en CNV eisen een tweejarige cao met een loonsverhoging van 3,5% per jaar, een eenmalige uitkering van €2500 en afspraken over duurzame inzetbaarheid. De nieuwe cao geldt voor 4000 werknemers.

Bijstorten

De vakbonden eisen verder dat het bestaande sociale plan wordt verlengd tot 2022 en dat er €400 miljoen wordt bijgestort in het AkzoNobel Pensioenfonds (APF).

Het bedrijfstakpensioenfonds heeft de pensioenen de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks geïndexeerd en kampt met een tekort van het eigen vermogen van €400 miljoen. De koopkracht van de pensioenen van gepensioneerden loopt al 14 tot 15% achter en van actieve deelnemers loopt de koopkracht van de pensioenopbouw 6% achter.

Boekhoudregels

AkzoNobel gaf eerder al aan dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds met 111,3% bovengemiddeld is en stelde dat een bijstorting van €400 miljoen een 'verwaarloosbaar' effect heeft voor de huidige werknemers.

Ook verschuilt het bedrijf zich achter het argument dat in overeenstemming met de vakbonden in 2005 voor een CDC-pensioen is gekozen (Collective Defined Contribution), waardoor bijstorten tegen de boekhoudregels zou zijn.