Nieuws/Financieel
2350794
Financieel

Eerste halfjaarwinst ooit voor Pharming

Leiden - Pharming heeft voor het eerst in zijn historie een halfjaar met winst afgesloten. Het biotechnologiebedrijf plukt eindelijk echt de vruchten van zijn naar de markt gebrachte middel tegen de genetische aandoening angio-oedeem Ruconest. Dat geeft de onderneming vertrouwen en de benodigde financiële middelen voor zijn onderzoek om bijvoorbeeld weer nieuwe werkingen van Ruconest te ontdekken.

De inkomsten uit de verkoop van producten stegen op jaarbasis met 96 procent tot een record van 59,1 miljoen euro, waardoor de totale opbrengsten op 59,5 miljoen euro uitkwamen. Het bedrijfsresultaat verbeterde verder met 288 procent tot een operationele winst van 16,3 miljoen euro.

Onder de streep hield Pharming 6,4 miljoen euro over, waar in de eerste helft van 2017 nog een verlies van 30,2 miljoen euro in de boeken ging. Die verbetering is niet alleen te danken aan de sterke groei van de omzet maar ook aan het wegvallen van financiële kosten in verband met de herfinanciering van afgelopen jaar. De kaspositie bedroeg eind juni 66,9 miljoen euro.

Vooral in de Verenigde Staten is sprake van een ,,positief verkoopmomentum'', aldus de onderneming. Sinds Pharming in 2016 de Amerikaanse commerciële rechten voor Ruconest heeft terugkocht van Valeant is het aantal patiënten dat het middel regelmatig gebruikt er gestaag toegenomen. Af en toe is er zelfs een piek in de verkoop waar te nemen als gevolg van leveringsproblemen bij concurrenten van hun uit bloedplasma gewonnen producten.

Pharming ziet de toekomst zonnig in en rekent erop ook de rest van het jaar met positieve kwartaalresultaten te komen. ,,Met vijf lopende studies of studies waarvan verwacht wordt dat ze de komende zes maanden van start gaan, verwachten we een significante versterking van onze pijplijn'', benadrukt topman Sijmen de Vries. De onderneming heeft tevens het onderzoek naar de ziekte van Pompe weer opgepakt. Hiervoor zal begin 2019 een aanvraag voor een studie in de eerste klinische fase worden ingediend.