2351890
Financieel

Akkerbouwbond vraagt hulp tegen droogte

Aardappeltelers moeten de mogelijkheid krijgen hun gewassen te beregenen met oppervlaktewater, ook in gebieden waar dat tot nu toe niet is toegestaan. Daarvoor pleit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een open brief aan landbouwminister Carola Schouten.

De NAV waarschuwt dat veel telers door de aanhoudende droogte in problemen dreigen te komen. De mindere oogst wordt slechts beperkt gecompenseerd via hogere prijzen, omdat veel akkerbouwers vastzitten aan contracten. Er blijven dan maar weinig aardappelen over voor de vrije verkoop.

Verzekeringen

Er bestaan verzekeringen tegen oogstschade door extreem weer, maar die zijn volgens de NAV voor veel boeren te duur. Daarom pleit de bond opnieuw voor afschaffing van de assurantiebelasting op dergelijke verzekeringen.

Omdat de Rijksoverheid daar vooralsnog niet aan wil, is zij er volgens de NAV medeverantwoordelijk voor dat maar weinig boeren zo'n verzekering hebben. ,,Daarom is het niet meer dan logisch, dat dezelfde Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en meedenkt over oplossingen.''

Toeslagen

Zo zou de NAV graag zien dat akkerbouwers die door de droogte in de knel komen, bepaalde toeslagen dit jaar eerder uitbetaald krijgen. Bij voorkeur voor november, omdat dan de pacht moet worden betaald. Ook zouden boeren volgens de bond een overbruggingskrediet moeten kunnen krijgen.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) laat weten de oproep van de NAV te bestuderen. ,,Het zal medio augustus worden voordat we er inhoudelijk iets over kunnen zeggen'', aldus een woordvoerder.