Financieel/Ondernemen
2351904
Ondernemen

MKB INNOVATIE TOP 100 Vraagapp ontlast mantelzorgers

Zelfstandiger met antwoord

Frank Schalken hoopt dat Vraagapp gratis beschikbaar komt voor de doelgroep.

Frank Schalken hoopt dat Vraagapp gratis beschikbaar komt voor de doelgroep.

Amsterdam - Veel mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Ze gaan kwesties uit de weg en lopen het risico in een isolement te raken. Met Vraagapp wil Frank Schalken mensen hun zelfstandigheid teruggeven door ze anoniem vragen te laten stellen.

Frank Schalken hoopt dat Vraagapp gratis beschikbaar komt voor de doelgroep.

Frank Schalken hoopt dat Vraagapp gratis beschikbaar komt voor de doelgroep.

Voor de ontwikkeling van de app heeft Schalken een bedrag van €350.000 ontvangen via zorginstellingen en private investeerders.

Diepvries

„De een wil weten of hij zijn kip nog kan eten als hij de diepvries open heeft laten staan, terwijl een ander niets begrijpt van een brief van het UWV”, vertelt Schalken. „Ook zijn er mensen die 9292 te ingewikkeld vinden en vragen hoe ze van a naar b kunnen.”

Vraagapp is een klein jaar actief. Schalken rekent op ruim duizend gebruikers aan het eind van het jaar. „Met Vraagapp zijn ze zelfstandiger en ervaren ze minder stress. Ook ontlasten we zorgverleners, omdat zij niet meer drie keer op een dag gebeld worden met een vraag.”

Iedereen kan een abonnement afsluiten, maar de app is vooral bedoeld voor verstandelijk beperkten, ouderen en laaggeletterden. De dienst sluit contracten met gemeenten, zorginstellingen en bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Zij betalen €15 per jaar per gebruiker waarna die onbeperkt vragen mag stellen.

Anoniem

Gebruikers kunnen hun vraag intikken of inspreken waarna deze naar vier vrijwilligers wordt gestuurd. De eerste die de vraag accepteert, komt in een chat-omgeving terecht. De conversatie is anoniem. Er worden geen telefoonnummers uitgewisseld.

Daar is heel bewust voor gekozen. „De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de vraag, niet voor de vragensteller. Hij is geen buddy of maatje. Ook voor de vragensteller is anonimiteit prettig. Als mensen twee keer iets hebben gevraagd, durven ze het vaak niet nog een keer te vragen. Door de anonimiteit valt die schaamte weg.”

Bij een technisch probleem kan het wel handig zijn dat iemand langskomt om te helpen, maar ook dat is niet de bedoeling. „Vrijwilligers lossen het heel inventief op door bijvoorbeeld foto’s van het mankement te laten sturen. Ook verwijzen ze soms door naar een plaatselijke specialist.”

Vrijwilligers

De poule vrijwilligers bestaat op dit moment uit zo’n 250 personen. Zij geven categorieën aan waaruit ze vragen willen ontvangen, zoals OV, huishouden, brieven of computer en telefoon. „Een vraag wordt naar vier vrijwilligers gestuurd en degene die het antwoord weet en tijd en zin heeft, pakt het op. Als geen van vieren dat doet, sturen we het naar vier nieuwe vrijwilligers. 75% van de vragen wordt binnen een half uur opgepakt.”

Vraagapp monitort alle conversaties en vraagt gebruikers om een beoordeling. De gemiddelde score is 4,1 uit 5. „Een slechte beoordeling hoeft niet te betekenen dat de vrijwilliger de vraag foutief heeft beantwoord. Als iemand vraagt of hij recht heeft op een bepaalde vergoeding en het antwoord is negatief, is er teleurstelling en dat kan in de beoordeling tot uiting komen.”

In 2019 verwacht Schalken break-even te draaien met 10.000 gebruikers. „Uiteindelijk hopen we dat Vraagapp voor iedereen gratis beschikbaar komt via gemeente, werkgever, zorginstelling of verzekeraar.”