2361826
Financieel

’Pensioenfonds EU snel leeg’

Pensioentekort leden van Europees Parlement groot probleem.

Pensioentekort leden van Europees Parlement groot probleem.

Het pensioenfonds van het Europees Parlement raakt snel leeg en gaat een duizendtal ex-parlementsleden treffen.

Pensioentekort leden van Europees Parlement groot probleem.

Pensioentekort leden van Europees Parlement groot probleem.

De situatie, die al enige jaren bekend is, wordt snel nog veel nijpender, meldt Der Spiegel zaterdag op basis van nieuwe berekeningen.

Volgens de regeling van dit fonds zullen uiteindelijk belastingbetalers in de lidstaten moeten opdraaien, zij moeten het tekort aanvullen.

In 2015 werd een tekort van €276 miljoen geconstateerd. Het parlement had daarop €270 miljoen apart gezet om het gat te dichten.

Eind 2016 had het fonds €146,4 miljoen vermogen, daar stonden €472,6 miljoen aan pensioenverplichtingen tegenover. Er resteert een gat van €326,2 miljoen, aldus Der Spiegel.

Bronnen tegenover het Duitse weekblad melden dat het ernaar uitziet dat in dit tempo het fonds in 2024 helemaal zonder geld zit.

De oorzaak is dat de parlementariërs lang te weinig premie betaald. Vanaf 2009 werden de Europarlementariërs rechtstreeks uit de Europese begroting vergoed, mogen alle leden geen aanspraak maken op de aanvullende pensioenregeling. Ze dragen geen premies af, maar de rechten van de oude deelnemers blijven bestaan.

Lage dekking

Beleggingen van het fonds hebben ook te weinig opgeleverd. Omdat de beleggingsinkomsten onvoldoende zijn om de stijgende pensioenbetalingen te kunnen dekken, moet het fonds regelmatig beleggingen verkopen. Begin dit jaar had het fonds nog een dekkingspercentage van 37%.

Om het bankroet van het fonds uit te stellen, zouden de betrokken parlementariërs die een aanvullend maandelijks pensioen ontvangen, kortingen moeten accepteren. De pensioenleeftijd zou van 63 naar 65 jaar moeten stijgen. Maar de afgevaardigden zijn tot nu toe tegen.

Volgens de statuten van het pensioenfonds wordt bij tekorten het Europees Parlement aansprakelijk gesteld, en daarmee uiteindelijk de belastingbetaler in de lidstaten.

Geen korting

Nederlandse fracties stemden voorjaar 2017 uiteindelijk in met de vorige aanvulling, erop rekenend dat het dagelijks bestuur het probleem zou aanpakken.

Het fonds was opgezet omdat de parlementsleden lange tijd geen recht op een EU-pensioen hadden. Tot 2009 konden Europarlementariërs op een aantrekkelijke manier sparen voor de oude dag. Bij een inleg van €1250 per maand, gedurende twee termijnen van vijf jaar, waren ze verzekerd van een uit te keren pensioen van €3000 per maand.

Omstreden

De regeling is omstreden en Nederlandse Europarlementariërs spraken in 1999 af dat ze er niet langer gebruik van zouden maken.

In Nederland mogen de pensioenfondsen die een dekkingsgraad van onder de 105% hebben de pensioenen niet verhogen. Zakt de dekkingsgraad substantieel, dan worden de pensioenen in veel gevallen gekort. Voor het Europees Parlement zijn de pensioenen in 2017 ondanks de tekorten in het fonds toch verhoogd.