Nieuws/Financieel
2366334
Financieel

Buitenlandse boete, wat nu?

Amsterdam - Geflitst! Denk je dat je je keurig aan het vakantiebudget hebt gehouden, ploft er een aantal weken na je vrije weken alsnog een bekeuring op de deurmat. Dit moet je doen.

Met name Italië, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland sturen de bekeuringen naar het huisadres. Op grond van Internationale en Europese regelgeving mogen opsporingsinstanties gegevens uit kentekenregisters met elkaar uitwisselen. Zo is het dus mogelijk dat bijvoorbeeld de Duitse politie aan de hand van het kenteken naam en adres kan achterhalen.

Echt en nep

Wie een boete krijgt die per post is verstuurd, kan er van uit gaan dat deze echt is. Twijfel je? Een echte bekeuring is te herkennen aan verschillende zaken. Zo dienen naam en adres van de kentekenhouder in de brief te staan, welke verkeersregel je hebt overtreden, het boetebedrag, hoe je dit kunt betalen, de beroepsmogelijkheden die er zijn en de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd. Vaak staat hierbij de website vermeld.

Het goed controleren van de bekeuring is belangrijk, omdat criminelen hun kans schoon zien. Juist in de vakantieperiode worden mails waarin je wordt opgedragen een verkeersboete te betalen, vaker verzonden. Kenmerk van een boetemail is dat deze heel algemeen is gesteld; persoonlijke gegevens komen er niet in voor. Allerbelangrijkste is echter dat boetes nooit per mail komen.

Bezwaar maken

Wie een boete op de deurmat heeft gekregen en niet betaalt, kan een aanmaning op de deurmat verwachten. In die gevallen wordt het boetebedrag ook hoger. Wordt het bedrag nog niet overgemaakt, dan wordt het innen van de boete overgedragen aan het CJIB dat daar dan ook nog eens €9 aan administratiekosten bovenop doet.

Ben je het niet eens met de bekeuring? Dan kun je bezwaar maken. Veel instanties in de Europese Unie hebben sites met daarop allerlei informatie in het Nederlands. Zo staan betalings- en bezwaarmogelijkheden beschreven. Bellen kan ook; soms wordt zelfs Nederlands gesproken.

Ben je inderdaad de fout in gegaan? Betaal je boete dan gewoon en laat het niet op een aanmaning aankomen. Hoe eerder je betaalt, hoe goedkoper het is.