Financieel/Geld
2378482
Geld

Herstel pensioenfondsen valt stil

Amsterdam - Het herstel van de pensioenfondsen begint nu over de volle breedte stil te vallen. De actuele stand in juli laat zelfs een negatief beeld zien.

De actuele dekkingsgraad van de fondsen daalde de afgelopen maand naar 109% en de beleidsdekkingsgraad bleef stabiel, ook op 109%. Om pensioenfondsen de maat te nemen, wordt er vooral naar die twee cijfers gekeken. De actuele dekkingsgraad laat zien hoeveel een pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van de verplichtingen. Zijn de verplichtingen €100 en zit er €110 in kas, dan is de dekkingsgraad 110%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Daarin wordt maandelijks de stand van zaken in ons pensioenland opgemaakt. Aon wijst, net als deze krant enkele weken geleden, op het gevaar van kortingen in 2020 of 2021 voor een aantal van de grootste pensioenfondsen in dit land als hun herstelplannen op het einde lopen.

Voor metaalfondsen PME en PMT dreigt die korting al vanaf 2020, ABP en PFZW zijn een jaar later aan de beurt. Frank Driessen van Aon ziet het somber in voor de grote fondsen die met hun dekkingsgraden nog in de gevarenzone verkeren: „De fondsen aan de onderkant hebben weinig bewegingsruimte. Ze mogen, gezien de financiële situatie, niet risicovoller gaan beleggen en hebben nog maar tweeënhalf jaar tot de herstelplannen aflopen. Het enige wat ze kunnen doen is zich goed voorbereiden op eventuele kortingen en duidelijk communiceren naar de deelnemers.”