2401092
Financieel

Column: Kop-staartbotsing

De Amerikaanse centrale bank is, na jaren het voortouw te hebben genomen bij het sturen van de economie, begonnen met het onttrekken van liquiditeiten aan het systeem. Een trendomslag die van grote betekenis is voor beleggers.

Door de afbouw van monetaire ondersteuning door centrale banken winnen de economische cyclus en overheidsbeleid namelijk weer aan belang.

Op dit moment vormt de interactie tussen markt en politiek het belangrijkste risico voor de markt. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China heeft samen met het dichtdraaien van de dollarkraan inmiddels zijn eerste slachtoffers gemaakt.

Sinds begin dit jaar verloor de Chinese markt 15 procent van zijn waarde. Een schokgolf die zich heeft uitgebreid naar opkomende landen die afhankelijk zijn van externe financiering in dollars.

Pragmatisme

De aanval van de Verenigde Staten op het handelsfort van China kan worden gezien als reactie op China als strategisch gevaar. Het is daarentegen ook mogelijk dat de Amerikaanse plannen van meer pragmatische en politieke aard zijn.

De tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres van 6 november 2018 zijn een van de belangrijkste doelstelling voor Donald Trump. Voor deze verkiezingen een overeenkomst bereiken met China en wellicht ook met de Europese Unie, kan worden gepresenteerd als grote overwinning met enorm positief effect op de Amerikaanse publieke opinie.

Donald Trump moet dan ook niet worden beschouwd als een Homerische held die door het lot naar een onvermijdelijke oorlog wordt geleid en die pas wordt beslecht met de vernietiging van een van de hoofdrolspelers.

Onomkeerbaar

In de Europese Unie nemen de bezwaren tegen de eurozone nog steeds toe. Terecht of niet, de euro is, zoals Mario Draghi onlangs in herinnering bracht, onomkeerbaar. Het functioneren van de Europese Unie roept wel om dringende hervormingen. Op economisch vlak zou Bondskanselier Merkel bijvoorbeeld het initiatief kunnen nemen om haar coalitie te verenigen rond een fiscaal hervormingsplan.

De enorme speelruimte waar de Duitse economie over beschikt, zou hierbij kunnen worden aangesproken. Dit geeft een blijk van politiek leiderschap en biedt een geloofwaardig antwoord op het al voelbare risico van economische vertraging.

Voor de Europese markten blijft het grootste risico de conjunctuurcyclus. De middelen voor monetair beleid zijn uitgeput en de begrotingsstabilisatoren zijn door gebrek aan hervormingen zeer ontoereikend.

Destabilisering

Internationaal gezien zorgen de risico's van protectionisme vanzelfsprekend voor bezorgdheid bij de meeste economische actoren. Deze zorgen bestaan net zozeer in de Verenigde Staten, waar de zakenwereld de regering begint te wijzen op de risico’s van het gevoerde beleid.

Als gevolg houden de markten zich voornamelijk bezig met de politieke factor waardoor de voorspelbaarheid afneemt en terughoudendheid geboden is.

Het werkelijke risico voor de markten is complex en moeilijk voorspelbaar op de korte termijn: Het bestaat uit een mogelijke kop-staartbotsing tussen het destabiliserende economische beleid, een kwetsbaar geworden conjunctuurcyclus en centrale banken zonder munitie.

Didier Saint-Georges is managing director en lid van het Investment Committee bij Carmignac.