Financieel/Geld
2403456
Geld

Vrouw draagt meer geld bij

Moeder rekent wel af, ze heeft immers een goedbetaalde baan.

Moeder rekent wel af, ze heeft immers een goedbetaalde baan.

Amsterdam - Vrouwen dragen financieel steeds meer bij aan het huishouden.

Moeder rekent wel af, ze heeft immers een goedbetaalde baan.

Moeder rekent wel af, ze heeft immers een goedbetaalde baan.

Omdat steeds meer vrouwen een baan hebben, en vaak ook nog een goed betaalde baan, brengen ze gemiddeld bijna 40 procent van het brood op de plank, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. In 2006 kwam nog maar een derde van het gezinsinkomen van vrouwen.

Doordat er meer vrouwen werken, en omdat vorige kabinetten belastingvoordeeltjes hebben uitgedeeld aan tweeverdieners, is die laatste groep er ook flink op vooruit gegaan: 5 procent tussen 2011 en 2016, het laatste jaar waarover het CBS cijfers heeft. Paren met één kostwinner hebben in dezelfde periode 1 procent van hun inkomen ingeleverd.