2403966
Financieel

Column: Aalberts van trending naar trading

Als ik het koersverloop van AALBERTS bekijk, dan valt op dat het technische landschap langzaam maar zeker verschuift van een overtuigende trend naar een solide trading range. Deze transitie biedt momenteel een uitgelezen koopkans voor swingtraders die kunnen profiteren van een verwachte rally van 38,00 naar 44+. Ik zal deze bullenparade nader toelichten.

Trendkarakteristieken

Trouwe TA aanhangers weten natuurlijk dat je een sterke trendfase herkent aan een serie hogere toppen en hogere bodems in geval van een stijgende trend en het omgekeerde in een dalende trend. Het is daarbij ook van belang dat je de richting en kracht van een trend objectief meet. Ik doe dat met een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn met parameter 55. Dan stel ik vast dat in 2016 een stijgende trend van start ging rond een koers van 30,00. In een redelijk rechte lijn werd in 2018 tot tweemaal toe de 44+ zone bereikt. Dit laatste is een indicatie dat de trend afzwakt, er wordt immers geen hogere top geplaatst, maar een gelijke top.

Trading range karakteristieken

Goed, een gelijke top in een uptrend zou de bovenkant van een trading range kunnen zijn, want een trading range heeft als kenmerk gelijke toppen en gelijke bodems, een zijwaarts koersverloop binnen een rechthoekpatroon. De tussenliggende bodem op de weekchart van Aalberts ligt op 38+. Deze steungrens wordt nu voor de tweede maal getest, waardoor de contouren van een bandbreedte duidelijker worden. Nu immers ook twee gelijke bodems, begrijpt u? Maar waar schuilt nu de koopkans voor swingtraders?

Swingtrading

Omdat het er naar uitziet dat de koers zijwaarts gaat bewegen tussen 38+ steun en 44+ weerstand wordt het een uitermate geschikt landschap voor swingtraders die graag met significante bewegingen omhoog en omlaag willen meedoen. Welnu, een swing van 38 naar 44 vind ik significant, dus er is een koopkans present aan de onderkant van de range. De witte weekcandle is reeds de aanzet om de upswing te starten. Heel belangrijk bij dit type koopkansen is het gegeven dat de Risk/Reward verhouding prima in orde is. Bij koersvorming onder 38,00 vervalt het scenario terwijl het koersdoel 44 is. Dus heel weinig ruimte voor verlies en veel ruimte voor winst.

Kortom, een mooie plek op de chart om in actie te komen en in dit geval de bulls een handje te helpen.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.