Nieuws/Financieel
2434877
Financieel

Column: De DAX-Driehoek

De aandelenmarkten tonen volatiele bewegingen met per saldo een positieve ondertoon. Zo ook de DAX index die een interessant charttechnisch beeld toont als opmaat voor hernieuwde stijgingen richting de 13.500 passage, een rit van 10%.

Voor trendbeleggers en indexbeleggers biedt de DAX index dan ook mooie koopkansen. Ik zal de weekgrafiek nader voor u duiden en aangeven waar de kansen en bedreigingen schuilen.

Vlakke trend

Bij het herkennen van een trendfase speelt de gemiddelde lijn, in mijn geval de 55 Simple Moving Average (SMA) een belangrijke rol. Met de 55SMA kun je niet alleen de richting van de trend herkennen (koersen boven of onder de gemiddelde lijn), maar ook de sterkte van de trend, ofwel de trendintensiteit.

Als de spelers bereid zijn om overtuigend richting te kiezen, trend is immers richting, dan zien we dat terug in de hellingshoek van de SMA. Hoe steiler de lijn, hoe groter de trendintensiteit.

Omgekeerd geldt dus dat bij een vlakke SMA er geen sprake is van overtuigende richting, hetgeen thans op de weekchart van de DAX het geval is. Toch is de chart uitermate interessant dankzij de driehoek, lees maar verder.

Driehoek-karakteristieken

Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat de vlakke trendmatigheid tot uiting komt in een serie lagere toppen en hogere bodems. Ik heb de begeleidende lijnen ingetekend, waardoor de contouren van een driehoek zichtbaar zijn.

Deze week wordt er, zoals het er nu naar uitziet, steun gevonden op de onderlijn, de candle kleurt immers wit. Wederom een hogere bodem op de steunlijn, waardoor de index licht kan aantrekken naar de bovenlijn. Het speelveld wordt steeds krapper, dat kan ook niet anders gezien het verloop van de driehoeklijnen.

De index nadert het puntje van de driehoek, ook wel apex genoemd. Nu is het veelal gebruikelijk dat de koers uit de driehoek breekt als circa ¾ van het driehoekparcours is afgelegd en dat is nu wel het geval.

Uitbraak aanstaande

Goed, nu dus een voorzichtige opleving als opmaat voor een uitbraak. Aangezien een driehoek thuishoort in de categorie continuatie patronen, ligt het voor de hand dat de voorliggende trend wordt vervolgd.

Welnu, die is opwaarts, dus een opwaartse uitbraak is aannemelijk, waardoor binnenkort 13.500 op het scherm kan verschijnen. Daarna kan het vizier worden gericht op 14.750, hetgeen een berekend koersdoel is uit hoofde van de driehoekformatie.

Kortom, positieve verwachtingen voor het verdere koersverloop van de DAX index.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.