Financieel/Geld
243581
Geld

Minister: bestraf ook vroegere fouten bedrijf

De Inspectie SZW (waaronder de vroegere Arbeidsinspectie) moet ook bedrijven gaan bestraffen die langer geleden de regels hebben overtreden bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Het is nodig de huidige verjaringstermijn van vijf jaar te verlengen, vindt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Hij wijst erop dat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na tientallen jaren ontstaan. Asscher wil ook een team specialisten dat bij bedrijven gaat controleren of zij hun personeel voldoende beschermen tegen gevaarlijke stoffen. Verder moeten werknemers beter worden geïnformeerd over de risico's.

Met de maatregelen trekt het kabinet lessen uit een woensdag verschenen onderzoek naar de werkomstandigheden bij chemiebedrijf Chemours (Dupont) in Dordrecht. (Oud-) Werknemers van het chemiebedrijf klagen dat zij hebben blootgestaan aan onder meer kankerverwekkende stoffen.