Nieuws/Financieel
2440226
Financieel

Rabobank: gezonde boer kan rekenen op steun

Utrecht - De financiële problemen bij boeren als gevolg van de lange droogte deze zomer vallen volgens Rabobank waarschijnlijk mee. Topman Wiebe Draijer rekent erop dat agrarische klanten in het najaar wel hulp van de bank nodig hebben. Maar waarschijnlijk past dit in het algemeen binnen de ruimte die hoort bij kredietverlening aan boerenbedrijven.

,,Het is te vroeg om vast te stellen wat de schade is voor individuele ondernemers'', zegt Draijer. Maar bij het verstrekken van een lening aan een akkerbouwer, melkveehouder of tuinder hoort volgens hem dat je die ondernemer ook in moeilijke tijden steunt, bijvoorbeeld door hem meer lucht te geven. ,,Bedrijven die in de kern gezond zijn, kunnen erop rekenen dat Rabobank bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden.''

Rabobank blijft profiteren van de aanhoudend gunstige economie in Nederland. Daardoor bleven de kredietverliezen in de eerste helft van het jaar laag, werden er meer leningen aan de man gebracht en ging de winst van de bank omhoog. De nettowinst bedroeg bijna 1,7 miljard euro, wat 12 procent meer is dan in het eerste halfjaar van 2017.

Lage rente

Door de lage rente in Europa liepen de rentebaten wel licht terug. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde ook de totale hypothekenportefeuille van Rabobank iets, tot een kleine 192 miljard euro. Het aandeel van Rabobank op de markt voor nieuwe hypotheken zakte daarnaast van 22 naar 20 procent.

Rabobank heeft ook voor meer dan een miljard euro aan leningen uitstaan in Turkije. De blootstelling aan de problemen met de Turkse lira is evenwel beperkt omdat het veelal kortlopende leningen betreft in andere valuta's dan de lira.

Draijer vindt dat de bank ,,goed onderweg'' is met zijn meerjarige strategie. De digitalisering in de financiële sector en verdere kostenbeheersing hebben wel nog steeds de volle aandacht nodig bij Rabobank. Dit vraagt volgens Draijer ook om extra investeringen. Eerder schrapte de bank vanwege die digitalisering al duizenden banen.