Nieuws/Financieel
2475143
Financieel

Column: Geen komkommertijd

Petersen van Allianz.

Petersen van Allianz.

Komkommertijd op de financiële markten? Geen sprake van! Het handelsconflict tussen Washington, Peking en Brussel houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. En daarnaast is er zeker ook goed nieuws te bespeuren.

Petersen van Allianz.

Petersen van Allianz.

Dat blijkt uit de Amerikaanse cijferregen die onlangs over ons is uitgestort. Bedrijven in heel de Verenigde Staten boekten hogere winsten vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. De sterke Amerikaanse economie heeft hier niet alleen aan bijgedragen, ook Trumps’ belastinghervormingen droegen hier een steentje aan bij.

Beleggers snakken naar positieve data, vooral nu het geopolitieke nieuws soms niet lekker wegleest. De recente outperformance van Amerikaanse beursfondsen was niet alleen te danken aan de mooie winstcijfers.

Onrust

De afgelopen maanden is namelijk gebleken dat de onrust over een eventuele verergering van het handelsconflict zwaarder heeft gedrukt op aandelenkoersen van Europese en Aziatische exportbedrijven dan op die van Amerikaanse ondernemingen.

In de aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen in november zal de campagneretoriek omtrent het handelsbeleid de ene keer milder van toon zijn dan de andere. Op de kapitaalmarkten zal de nadruk steeds meer komen te liggen op de samensmelting van handelsgerelateerde politiek en fundamentele cijfers.

Alhoewel de vertrouwensindexen in de eerste helft van het jaar daalden, is de negatieve impact van mogelijk protectionistische maatregelen (nog) niet terug te vinden in de bredere economische cijfers. De importheffingen treden pas in het derde kwartaal volop in werking.

Onzekerheid

Ook al zijn de importheffingen vooralsnog alleen van toepassing op een fractie van de wereldhandel, kan de onzekerheid omtrent het handelsconflict bedrijven ervan weerhouden om te investeren. Om een en ander in het juiste perspectief te zetten: investeringen zijn goed voor een vijfde van de economische output in zowel Europa als in de VS.

Het IMF heeft onlangs berekend dat in het meest ongunstige handelsoorlogscenario het wereldwijde groeimomentum tot 2020, met 0,5% onder de huidige prognoses kan komen te liggen. Beleggers moeten echter het grotere verhaal niet uit het oog verliezen.

De groei van de wereldeconomie komt waarschijnlijk nog een hele tijd boven het potentiele niveau uit, ondanks tekenen van vertraging. Een forse afkoeling van de wereldeconomie of zelfs een recessie zijn trouwens momenteel totaal niet aan de orde.

Geen afwijking

De stuwende krachten achter de economie zijn op wereldwijde schaal voelbaar. De verschillen tussen landen en regio’s nemen wel toe. Kijken we naar de wereldwijde waardeketens, dan zien we nu al hoe uiteenlopend de impact van het handelsconflict is op individuele regio’s. De verschillen in koersperformance nemen daarmee toe.

Het handelsbeleid houdt in toenemende mate centrale banken bezig. Het huidige klimaat in ogenschouw nemende kunnen we ons moeilijk voorstellen dat de ECB bijvoorbeeld van de afbouw van het obligatieopkoopprogramma afziet, of dat de Fed de rente ongemoeid laat. Er zal niet snel afgeweken worden van het pad naar normalisering.

Het gekozen monetaire beleid blijft een bijdrage leveren aan de grotere verschillen tussen beleggingscategorieën en/of regio’s.

Het komt dus neer op het fingerspitzengefühl van actieve fondsmanagers om te profiteren van de kansen die schommelingen en divergenties in de tweede helft van dit jaar bieden.

Ann-Katrin Petersen is vice-voorzitter Global Economics and Strategy bij AllianzGI