Financieel/Geld
2478080
Geld

Belangrijke rol notaris bij verkoop Groningse huizen

Column: Gronings gas

Er is commotie ontstaan over de afspraken die minister Wiebes met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gemaakt heeft over het dichtdraaien van de Groningse gaskraan. Onder meer over de vraag hoe groot het bedrag is dat de overheid feitelijk gaat betalen. Voor huiseigenaren in Groningen is het belangrijker of, en zo ja hoeveel, zij krijgen vergoed van de schade aan hun huizen.

Daar speelt ook de notaris een rol in. Want bij de overdracht van een woning wordt normaal gesproken in de akte van levering opgenomen dat „aanspraken die de verkoper heeft, zullen overgaan op de koper.” Betekent dit dat de nieuwe eigenaar al bestaande schade naderhand nog op de NAM kan verhalen? De koper wist toch van de schade? Is de oude eigenaar niet degene die de claim moet indienen? Maar heeft die nog wel recht op een vergoeding als hij geen eigenaar meer is?

Gezien het financieel belang zal het niet verbazen dat de juristen van NAM van mening zijn dat de claim wegens al geleden schade niet onder deze algemene notariële clausule valt. De akte moet specifiek vermelden dat de schadeclaim jegens de NAM overgedragen wordt. Indien dat niet het geval is, is de claim niet overgegaan. De betreffende koper denkt hier natuurlijk heel anders over.

Opsteker

Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan die een opsteker is voor iedereen die een huis in Groningen gekocht heeft waar al schade aan is of waarin nog scheuren gaan ontstaan. Ongeacht of de akte van levering specifiek vermeldt dat rechten vanwege schade door gaswinning worden overgedragen aan de koper dan wel de hiervoor geciteerde algemene bewoordingen in de akte staan, de claim is hoe dan ook gecedeerd aan de nieuwe eigenaar.

Ik denk overigens niet dat hiermee de kous juridisch af is. Waarschijnlijk zal de NAM in hoger beroep gaan en misschien moet zelfs de Hoge Raad er aan te pas komen.

Mr. Ernst Loendersloot. Senior kandidaat-notaris te Maastricht.

Meer informatie op www.ntrs.nl