Nieuws/Financieel
2487939
Financieel

Column: Groter en beter?

Wanneer je analisten of beleggers beluistert hoor je nogal eens de opmerking dat Europese aandelen ondergewaardeerd zijn ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Dat is inderdaad waar. Er wordt in Europa voor een aandeel uit de DJ Eurostoxx 50-index gemiddeld 13,7 keer de verwachte winst over het jaar 2018 betaald. In de Verenigde Staten wordt er voor een aandeel uit de S&P 500 gemiddeld 17,65 keer de winst betaald.

Snel uitgerekend komt dat neer op een winstrendement in Europa van 7,30 procent. In de Verenigde Staten bedraagt dat maar 5,66 procent. Een verschil van 1,64 procent! Aandelen uit Europa zijn dus inderdaad goedkoper en niet zo’n beetje ook.

Is dat ook echt zo?

De eerste les die beleggers hieruit kunnen leren dat spreiden over regio’s en sectoren altijd belangrijk blijft. Laat je alsjeblieft nooit zo maar uit de ‘te dure’ Verenigde Staten praten, hoe hard analisten dit ook al jaren roepen. Om een goede vergelijking te kunnen maken is het handig om naar de performance over de afgelopen tien jaar te kijken. Dat is een mooie periode, want hier is de zwaarste financiële crisis van de afgelopen 80 jaar in opgenomen. Tien jaar waarin dus zowel een neergaande als vervolgens een opgaande markt zit.

Verschil is opzienbarend

Wat blijkt? Het rendement van aandelen uit Europa bedroeg 17,85 procent sinds augustus 2008. Het rendement van Amerikaanse aandelen bedroeg met 182,47 procent aanmerkelijk meer. Het verschil is ronduit schokkend. Beide rendementen zijn in euro’s. Nu wordt er in Europa gemiddeld genomen meer dividend uitgekeerd dan in de Verenigde Staten. Inclusief herbelegde dividenden zegt het rendement wellicht iets meer. In Europa verdiende de belegger over de afgelopen tien jaar 69,1 procent. In de Verenigde Staten was dat 250 procent. Gemiddeld verdiende de Europese belegger de afgelopen tien jaar in euro’s afgerond 5,4 procent per jaar. De Amerikaanse belegger lachte hem echter recht in het gezicht uit met ruim 13,3 procent gemiddeld in euro’s gemeten.

Wat verklaart nu dat verschil van 8 procent gemiddeld per jaar? Tien jaar lang 8 procent per jaar meer verdienen betekent een ruimschootse verdubbeling van je vermogen ten opzichte van het alternatief. Europese beleggers hadden beter al hun geld in Amerikaanse aandelen kunnen steken, zou je zeggen. Ook dit jaar springen de verschillen in rendement tot op heden behoorlijk in het oog.

Grote en diepe kapitaalmarkt

In de Verenigde Staten groeiden zowel de economie als de winsten de afgelopen jaren aanmerkelijk harder dan in Europa. Ook enigszins geholpen door de eurocrisis. Maar er is meer. De Verenigde Staten beschikken over een asset die wij in Europa helaas niet hebben, de dollar. De dollar geldt nog steeds als dé valuta van de wereld. Het stelt de Verenigde Staten in staat om structureel meer uit te geven dan er binnenkomt en de rekening bij de rest van de wereld neer te leggen. De Verenigde Staten kennen immers de grootste, diepste en meest betrouwbare kapitaalmarkt ter wereld. Beleggers uit alle hoeken en gaten van de wereld blijven toch wel in de Verenigde Staten beleggen, wat er ook gebeurt.

Mede door dit voordeel hebben de Verenigde Staten recent de grootste belastingverlaging kunnen doorvoeren, terwijl ze nota bene veruit de grootste staatsschuld hebben. Wanneer bijvoorbeeld de Grieken of de Italianen zoveel schuld per hoofd van de bevolking zouden hebben waren ze allang ten dode opgeschreven. Daar komt nog bij dat de Verenigde Staten momenteel liefst 62 procent uitmaken van de MSCI Wereldindex. De rest van de wereld volgt op eerbiedwaardige afstand. Wereldwijd beleggen komt daardoor eigenlijk neer op beleggen in de Verenigde Staten, aangevuld met wat internationale franje.

Hoe lang nog?

Globale fondsbeheerders zijn heden ten dage meer dan ooit overwogen in Amerikaanse aandelen volgens zakenbank Merrill Lynch. Geld stroomt immers daarheen waar het rendement het hoogst is. Hoe sterk en diep de Amerikaanse kapitaalmarkt ook moge zijn, hij is niet van teflon. Mochten de Verenigde Staten in de voortwoekerende handelsconflicten met de rest van de wereld hun hand overspelen, dan kon wel eens blijken dat ze bovengenoemd voordeel kwijtraken. Je kunt tenslotte ook te ver gaan.

Martine Hafkamp, algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer