Nieuws/Financieel
2492611
Financieel

Column: Recordregen bij S&P500

De aandelenmarkten liggen er goed gemutst bij, wereldwijd gaan de bulls aan de leiding. Zo ook in de VS waar de indices er technisch erg sterk bijliggen. Er is een recordregen gaande op de S&P 500 chart, waardoor binnenkort de 3000 punten grens gehaald kan worden. Een prima speelveld voor trendvolgende beleggers, maar waar schuilt voor hen het gevaar?

Sterke trend

Om een lange termijn visie te kunnen afgeven, is het van belang dat er voldoende wordt uitgezoomd om daadwerkelijk de grote lijnen te kunnen zien. Ik maak hiertoe gebruik van de maand candlestick chart met bijbehorende marktlensindicatoren. Dan stel ik vast dat in 2010 een lange termijn uptrend van start ging, want de index passeerde toen de gemiddelde lijn opwaarts. Toen stond er 1200 op de borden, nu noteert de index dicht tegen de 3000 punten passage. Gedurende de gehele rit is de index niet meer onder de gemiddelde lijn geweest, zelfs niet tijdens de felle dip eind 2015 naar 1800 punten. Niet alleen koersvorming boven een sterk oplopende gemiddelde lijn, ook de serie hogere toppen en hogere bodems wijst op de dominante positie van de bulls.

Steun en weerstand

Vervolgens kijk ik naar de kantelpunten in het veld, ofwel de steunen en weerstanden, de rustpunten in de strijd. Welnu, onderin ligt uiteraard de SMA lijn als dynamische steungrens; dan heb ik het over 2236, een steunpunt dat per maand wordt opgetrokken, dat begrijpt u. Daaronder ligt er pas op 1800 een vangnet. Al met al best veel ruimte voor mogelijke correcties, zonder dat de trend daarbij in gevaar komt. Boven in het veld is het veel spannender, want er liggen geen beren op de weg. Geen weerstanden, geen bullenremmers, wat dat betreft hebben de stieren vrij spel. Gezien het karakter van de huidige upswing en de ruimte die de indicatoren nog herbergen, lijkt 3000 en wellicht iets hoger, een haalbaar niveau.

Kansen en bedreigingen

Lange termijn beleggers volgen de trend, zij houden vast aan het gegeven dat een trend intact blijft totdat het tegendeel wordt aangetoond. “Kopen op zwakte”, ofwel instappen na een dip is hierbij de gewenste strategie. Op dit moment ligt een verdere stijging voor de hand, maar als er signalen van topvorming verschijnen, zoals zwarte candles en een afbuigende RSI, dan is een correctie aannemelijk richting de SMA lijn. Daar bodemen biedt weer koopkansen. Maar voor nu profiteren van een vervolg van de bullenparade, want dat is het meest waarschijnlijke scenario. Het is daarbij te overwegen om in de witte candles additionele aankopen te doen. Geniet maar van de bullenparade, nu en in de toekomst en respecteer daarbij mogelijke bedreigende berentikken. Maar die bieden juist weer kansen, toch?

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas S.A. (www.bnpparibasmarkets.nl)

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.