2499579
Financieel

Lage boter- en kaasprijs treft FrieslandCampina

FrieslandCampina moet hard vechten voor zijn concurrentiepositie.

FrieslandCampina moet hard vechten voor zijn concurrentiepositie.

Amersfoort - De verkoop van frisdrankenproducent Riedel en lage prijs van basiszuivelproducten boter, kaas en melkpoeder hebben een fors gat geslagen in de financiële resultaten van zuivelproducent FrieslandCampina. Daarnaast had de coöperatie last van wisselkoerseffecten.

FrieslandCampina moet hard vechten voor zijn concurrentiepositie.

FrieslandCampina moet hard vechten voor zijn concurrentiepositie.

De omzet kwam in de eerste helft van 2018 uit op €5,7 miljard, 5,8% lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Maar liefst 5% komt voor rekening van valuta-effecten en lagere inkomsten door het afstoten van Riedel.

FrieslandCampina moest daarnaast forse verliezen incasseren bij de verkoop van boter, kaas en melkpoeder. Daardoor daalde winst met bijna een derde ten opzichte van vorig jaar en kwam uit op €109 miljoen. Die winstdaling is het gevolg van de verkoop van overtollige voorraden. Tijdens de hoge melkprijs voorgaande maanden is de productie van basiszuivel omhoog geschoten, die zorgde voor een forse prijsdaling afgelopen half jaar. Ook de concurrentie in Aziatische landen op het gebied van kindervoeding speelt de zuivelreus parten.

De verslechterde marktomstandigheden zijn niet aan de melkveehouders voorbij gegaan. De prijs die de leden van FrieslandCampina kregen, daalde met 4,2% tot onder de 37 cent per kilo.

Onzekerheden

Volgens Hein Schumacher, ceo van FrieslandCampina, zal FrieslandCampina versneld de organisatie veranderen. Alle niet-winstgevende activiteiten worden tegen het licht gehouden. In april heeft de coöperatie ook al besloten om boeren die meer melk leveren dan afgsproken te korten met €0,10 per extra kilo geleverder melk. Verder introduceerde FrieslandCampina de Top-Zuivellijn om boeren te stimuleren duurzame melk te leveren. Dat sluit beter aan bij de vraag.

Voor 2018 doet het concern geen voorspelling. De melkprijs weliswaar, maar daardoor kan de productie ook weer toenemen. Daarnaast zijn weersomstandigheden en mogelijke problemen op de wereldhandel onzekere factoren.