Nieuws/Financieel
2502140
Financieel

Leegstand in provincie loopt ook terug

Winkels maken plaats voor woningen

Een leegstaand pand in Assen.

Een leegstaand pand in Assen.

Amsterdam - De leegstand in de Nederlandse winkelstraten is afgenomen tot 6,8%. Dat kwam echter niet door nieuwe winkelopeningen. De gaten worden vooral gevuld door ombouw naar woningen en horecazaken.

Een leegstaand pand in Assen.

Een leegstaand pand in Assen.

Het aantal leegstaande winkelpanden is sinds 2015 gedaald van bijna 17.000 tot 15.000 nu, zo meldt winkeladviesbureau Locatus. Op het dieptepunt bedroeg de winkelleegstand volgens de criteria van Locatus 7,5%. Belangrijkste oorzaak is de explosieve groei van het online winkelen.

Volgen Locatus vindt het herstel niet zozeer plaats in de sterke winkelgebieden in de Randstad, maar juist in kleinere winkelgebieden in de periferie. Zo meldt het bureau dat in Enschede de leegstand terugliep van 15% naar 9%.

In leegstandstopper Winschoten daalde het aantal leegstaande winkels van 21% naar 16%. In Nijmegen, Zierikzee en Nunspeet halveerde de leegstand nagenoeg. In Eindhoven daalde de leegstand met ruim een derde naar 7,6%.

Opmerkelijk is dat de dalende leegstand gepaard ging met een afname van het aantal winkels (detailhandel) met 5000 sinds 2015. Tegelijk steeg het aandeel van de horeca in retailpanden van 18% naar 20%.

Ook neemt de totale winkelvoorraad af. Jaarlijks verdwijnen er enkele honderden panden uit de voorraad, maar dit jaar lijkt dat proces volgens Locatus te versnellen. In de eerste 8 maanden van 2018 zijn er al 1.000 panden uit de voorraad verdwenen, zo meldt het bureau. Waarschijnlijk speelt hier de overspannen woningmarkt een rol.