Nieuws/Financieel
2505197
Financieel

Column: Extra slot op bankgegevens

Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Volgende week buigt de Tweede Kamer zich over een recente richtlijn uit Brussel die voor consumenten van belang is, want zij gaat over de toekomst van ons betalingsverkeer.

Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Consumentenbond-directeur Bart Combée.

Uw bank kent al uw betalingen, en zit daarmee op een commerciële goudmijn aan informatie. Het is belangrijk dat de bank daar prudent mee omgaat. Dat houdt vooral in dat de bank uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

De nieuwe EU-richtlijn, die officieel PSD-2 heet, zegt onder meer dat andere partijen dan banken uw betaalgegevens wel mogen krijgen, maar alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Denk daarbij aan (it)-bedrijven, die betalingen voor u verrichten of een digitaal huishoudboekje uitgeven.

Concurrentie goed, maar let op gegevens

Enerzijds is het goed dat bedrijven van buiten de financiële sector de concurrentie met banken aangaan, en zo hopelijk voor vernieuwing of scherpere prijzen zorgen.

Maar aan de andere kant loert levensgroot het gevaar dat de klant te snel of makkelijk toestemming geeft voor gebruik van zijn gegevens, waarvan hij de latere consequenties niet of onvoldoende onderkent.

Daarom roep ik onze volksvertegenwoordigers op hier een extra slot op te zetten. Als een bedrijf bij de bank aanklopt met toestemming tot gebruik van klantgegevens, moet de bank daarop een dubbele check verrichten, die deze toestemming bevestigt. Dus een extra slot op het gebruik van jouw betaalgegevens. En ook voor de klant geldt: denk twee keer na voordat je die toestemming verleent!

Bart Combée is directeur van de Consumentenbond.