Nieuws/Financieel
2519462
Financieel

Column: Benzine nog veel duurder

De koers van BrentOil weet nog steeds de weg omhoog te vervolgen. Op langere termijn is een koersdoel van $130 een haalbare optie. Dit impliceert dat er nog eens 60% bij geplust kan worden. Bij de benzinepomp zal het er dus niet gezelliger op worden. Ik zal de maandchart van BrentOil nader voor u duiden en aangeven waar de krijtstrepen van het olieveld liggen.

Op de maandgrafiek is duidelijk zichtbaar hoe de bulls zich hebben teruggevochten nadat de olieprijs in 2016 en 2017 naar respectievelijk 31+ en 40+ Dollar werd gedrukt. In een serie overwegend witte candles werd een rally ingezet tot aan de gemiddelde lijn (de 55 SMA lijn), die als dynamische trendlijn de bullenparade zou moeten stoppen. Maar niets is minder waar, de stieren stoomden gewoon door en zijn nu aanbeland bij de 81+ rode streep en weerstand. Uit hoofde van trendanalyse is er thans dus sprake van een positieve overgangsfase. De eerste stap naar een nieuwe lange termijn trend is gezet. Maar hoe nu verder?

Lichte pullback

Dankzij de stevige opmars en het passeren van de gemiddelde lijn was er lichte overspannenheid zichtbaar, mede gevoed door de RSI als spanningsmeter. De rode lijn van de RSI keert terug uit OB gebied en geeft hiermee aan, dat eerst een pullback afgerond moet worden alvorens de verse uptrend een stevige impuls te geven. Een lichte afkoeling ligt dan ook voor de hand. Dit past overigens prima in het geschetste trendplaatje, want na een breakout volgt er een pullback om de trendbreuk te valideren. Kortom, een stap terug naar de recent gepasseerde gemiddelde lijn die nu rond $70 in het veld ligt, houdt de bulls prima in de race. Zoals het er nu naar uitziet zal de pullback succesvol verlopen.

Van $80+ naar $130

Het is altijd de vraag in een overgangsfase of het de bulls gaat lukken een nieuwe trend te starten. In dit geval luidt de voorwaarde dat de olieprijs niet meer onder de gemiddelde lijn op $70 mag zakken, want anders is de huidige opleving slechts een stuiptrekking van de stier. Een succesvolle pullback zal de trendbreuk valideren en een doorbraak boven de rode streep op $80+ vergemakkelijken. Als dit laatste gebeurt, dan ligt de weg open naar niveaus rond $130, gelijk aan een top in 2014. Dat is van latere zorg. Voor nu bezien of het verwachte scenario ‘pullback en nieuwe uptrend’ goed wordt opgepikt door de spelers op het olieveld.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.