Financieel/Geld
2520234
Geld

’Energietaks met 150 euro omhoog’

De belasting op gas gaat fors omhoog.

De belasting op gas gaat fors omhoog.

Amsterdam - Huiseigenaren gaan volgend jaar gemiddeld ruim 150 euro meer energiebelasting betalen. De belastingen op een gemiddelde gas- en elektrarekening schieten met 25% omhoog, heeft de Vereniging Eigen Huis berekend.

De belasting op gas gaat fors omhoog.

De belasting op gas gaat fors omhoog.

Een gemiddelde huiseigenaar spekt de schatkist dit jaar met 614 euro aan belastingen, aldus de belangenclub. Dat bedrag loopt op naar 766 euro, vooral omdat de Opslag Duurzame Energie, het bedrag dat de overheid gebruikt om groene-energiesubsidies van te betalen, met 66 euro oploopt. Bovendien stijgt de belasting op gas, en gaat de taks voor elektriciteit wel omlaag, maar minder hard.

Onrechtvaardig

De belastingverhogingen benadelen vooral mensen die zelf niet in staat zijn om hun huis energiezuiniger te maken, aldus Eigen Huis. Onrechtvaardig, vindt algemeen directeur Cindy van de Velde: „Het is aan het kabinet om niet alleen de lasten te verhogen, maar ook om mensen te helpen om hun huis energiezuiniger te maken. Tot nu toe is dergelijk overheidsbeleid nog ver te zoeken.”

Ook mensen die wel maatregelen nemen om hun energieverbruik volgend jaar te verminderen hebben daar maar weinig voordeel van. Als zij er in slagen om hun gas- en elektraverbruik met 5% te verminderen, waar de overheid in prognoses van uitgaat, is hun belastingvoordeel nog geen 5 euro, stelt Eigen Huis.

De berekening van Eigen Huis is op basis van „nu beschikbare gegevens”. Het kabinet kan op Prinsjesdag nog maatregelen aankondigen om de energietaks anders te laten uitvallen.

Huurhuizen

De Woonbond merkt op dat ook huurders meer geld kwijt zullen zijn aan de betreffende belastingen. Bedragen kon de belangenbehartiger van hurend Nederland nog niet noemen, maar de verwachting is dat dit in de zelfde orde van grootte zal zijn als de eerdere genoemde bedragen van de VEH. De Woonbond weet te melden dat huurhuizen in doorsnee wat minder zuinig zijn. Daartegenover staat dat ze over het algemeen wat minder groot zijn.

Voor huurders speelt mee dat zij niet zomaar aanpassingen kunnen doen om hun huis duurzamer te maken. Daar gaan ze namelijk niet in hun eentje over. Woningcorporaties hebben al wel aangegeven dat zij inzetten op verduurzamen van de woningportefeuille.

Verder wijst de Woonbond op de circa 1 miljoen huurwoningen in de particuliere sector. Voor deze groep zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het zuiniger maken van de woningen.