Financieel/Nieuws
2521797
Nieuws

Vraag & antwoord

Heeft personeel recht op verlof bij adoptie kind?

Een van onze medewerkers heeft een kindje geadopteerd. Heeft hij recht op een soort van zwangerschapsverlof of iets dergelijks?

Mensen die een kind adopteren kunnen aanspraak maken op adoptieverlof. Dit geeft recht op vier weken verlof. Het loon hoeft in deze periode niet te worden doorbetaald. De werknemer heeft gedurende deze weken namelijk recht op een uitkering van het UWV van 100% van het laatstverdiende loon (tot aan het maximumdagloon).

De werknemer kan het verlof opnemen in een periode van vier weken voordat het kind wordt opgenomen in zijn gezin tot 22 weken daarna. Beide adoptieouders hebben ieder recht op dit adoptieverlof. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, dan geldt slechts éénmaal adoptieverlof. Op dit verlof kunnen ook medewerkers aanspraak maken die een kind in hun gezin opnemen als pleegkind. Momenteel is een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aanhangig dat ervoor moet zorgen dat het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verlengd van vier naar zes weken. Het is de bedoeling dat deze wet in werking gaat op 1 januari 2019 en gaat gelden ten aanzien van kinderen die op of na 1 januari 2019 in het gezin worden opgenomen.