Financieel/Geld
2537693
Geld

Kun je een huis via Whatsapp verkopen?

Geen koopcontract.

Geen koopcontract.

„Notaris, waarom moest ik bij de makelaar eigenlijk nog een handtekening op papier zetten ? Had ik niet ook via internet kunnen kopen ? Uit de mails bleek toch overduidelijk dat de verkoper en ik een akkoord hadden bereikt.”

Geen koopcontract.

Geen koopcontract.

Die vragen stelde een jonge vrouw toen ze de akte van levering van haar eerste huis kwam tekenen en ik begreep haar redenatie wel. Tegenwoordig hou je met de hele wereld contact via Instagram, Whatsapp en (voor de ouderen) via e-mail.

Natte handtekening

Ik heb haar aangegeven dat de wetgever en rechters een zogenaamde ’natte’ handtekening op een koopcontract willen en dat dit in haar eigen belang is. De wet neemt een koper namelijk in bescherming tegen overhaaste beslissingen met grote financiële gevolgen. Koop je een woning, maar kun je later de afspraken niet nakomen, dan ben je een boete verschuldigd aan de verkoper. Bied je veel geld voor een huis en teken je (te) snel het koopcontract, dan kan achteraf blijken dat je de hypotheek niet rond krijgt. Maar dan ben je dus wel een flink bedrag schuldig.

Als koper van een woning waar je zelf wilt gaan wonen, heb je daarom drie dagen bedenktijd. In die korte tijd mag je je bedenken zonder dat je daar een reden voor hoeft te hebben, Je kunt dus onder je afspraken uit zonder dat je schadevergoeding hoeft te betalen.

Termijn

Maar dan moet wel duidelijk zijn of er overeenstemming is bereikt tussen koper en verkoper én moet helder zijn wanneer dat is gebeurd. Daarom staat er in de wet dat het koopcontract schriftelijk moet zijn aangegaan. Ook is opgenomen dat de termijn pas begint te lopen nadat de koper het door beide partijen getekende contract heeft ontvangen. Aldus artikel 7:2 Burgerlijk wetboek.

Aardig om te vermelden is dat de Rechtbank Limburg (desondanks) moest oordelen of een Whatsapp-bericht genoeg is om te stellen dat er een koopovereenkomst gesloten is. Het huis staat te koop, er is een bezichtiging, de koper brengt mondeling een bod uit en de verkoper zegt dat hij dit accepteert. Vervolgens is er een koopcontract opgesteld, dat door de koper is ondertekend. De koper verzendt dit naar de verkoper en die stuurt een appje dat hij het zal ondertekenen. Maar de verkoper tekent niet. Sterker nog: de verkoper laat weten dat de deal niet doorgaat.

Koopcontract

De koper is niet blij en probeert bij de rechter zijn gelijk te halen. Volgens de koper maakt het Whatsapp-bericht onderdeel uit van het koopcontract en vervangt het de ’natte’ handtekening van de verkoper op het koopcontract.

De rechter maakt korte metten met deze redenatie en verwijst naar de wettekst. Om te kunnen spreken van afdwingbare afspraken, moet er een schriftelijke koopovereenkomst zijn, die getekend is door koper én verkoper. Een app-je is niet genoeg.

Dus je kunt je huis wel op Marktplaats te koop zetten, maar dat betekent niet dat je je huis dus ook digitaal kunt verkopen. Dat moet nog steeds old school op papier mét een handtekening.