Nieuws/Financieel
2540479
Financieel

’Maak haast met meer vrouwen in topfuncties’

DEN HAAG (ANP) - Grote Nederlandse bedrijven moeten alles in het werk stellen om gelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen in topfuncties te bereiken. Die oproep staat in een nieuw manifest dat is aangeboden aan minister Wopke Hoekstra van Economische zaken.

Het manifest komt van Stichting Topvrouwen, een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en het ministerie van OCW. De organisatie eist dat het bedrijfsleven zichzelf meetbare doelen oplegt om een balans aan te brengen in bestuurskamers, en zich daar ook aan houdt. Gebeurt dat niet, dan dreigen strengere regels waarmee de overheid gelijkheid afdwingt. ,,Want waar geen wil is, dreigt een wet.'’

De overheid hanteert op dit moment een streefcijfer van ten minste 30 procent vrouwen en ten minste 30 procent mannen in het bestuur of de raad van commissarissen van grote bedrijven. Halen ondernemingen dit niet, dan moeten ze daar een verklaring voor geven in hun bestuursverslag.

Uit recent onderzoek blijk dat dit jaar minder Nederlandse beursbedrijven het streefcijfer halen dan vorig jaar. Van alle functies binnen de raden van bestuur van deze bedrijven, wordt 6 procent door een vrouw bekleed. Bij raden van toezicht was dat 25 procent.