Nieuws/Financieel

Vraag & antwoord

Moet ik tandartsbezoek onder werktijd accepteren?

123RF

Wij doen niet moeilijk over een tandarts- of doktersbezoek maar nu heeft een medewerkster besloten haar hele gebit te renoveren. In de aankomende drie maanden staan negen tandartsafspraken gepland, allemaal onder werktijd. Moet ik dat accepteren?

123RF

Regulier (tand)artsenbezoek is niet wettelijk geregeld. Wel kan hierover in een cao of arbeidsvoorwaardenreglement iets zijn opgenomen. Als dat zo is, gelden die regels. Als het bezoeken van (tand)artsen en therapeuten in de praktijk altijd wordt toegestaan, geldt het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Als de ene werknemer onder werktijd tien keer voor zijn rug naar de fysio is gegaan, dan moeten deze tandartsbezoeken ook geaccepteerd worden. Dat kan anders zijn als het om zuiver cosmetische behandelingen gaat.

Om willekeur en gedoe te voorkomen is het raadzaam om regels op te stellen. Daarin kan staan dat de bezoeken in principe buiten werktijd moeten worden gepland. Voor (doorbetaald) verlof kan een maximum in tijd en aantal bezoeken per jaar worden opgenomen. Spoedeisende (tand)artsbezoeken zijn wel wettelijk geregeld. Die vallen onder het calamiteitenverlof, waardoor werknemers recht hebben op doorbetaald verlof.