Financieel/Geld
2546155
Geld

Nederlandse vrouw laag op emancipatieladder

Vrouwen werken zelden voltijds.

Vrouwen werken zelden voltijds.

Amsterdam - Nederlandse dragen het minste bij aan de economie van alle West-Europese vrouwen, werken het minst, hebben het laagste inkomen en volgen het minst vaak een bètastudie. Dat kost onze economie €100 miljard, heeft adviesbureau McKinsey becijferd.

Vrouwen werken zelden voltijds.

Vrouwen werken zelden voltijds.

De maatschappelijke positie van de vrouw is ’solide’, maar dat vertaalt zich volgens de consultants niet naar de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn in de meerderheid op universiteiten en hogescholen, maar „dat potentieel wordt niet benut”.

Dat heeft onder meer tot gevolg dat veel vrouwen economisch niet zelfstandig zijn: zouden ze, door scheiding of werkloosheid, het inkomen van hun partner verliezen, dan keldert hun koopkracht. Een kwart miljoen vrouwen kunnen, door ongeveer een halve dag extra te gaan werken, dat gevaar afwenden.

McKinsey wijt de magere economische positie van de vrouw onder meer aan het sterke verband tussen ’vrouwenbanen’ en deeltijdwerk: in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals onderwijs en zorg, is deeltijdwerk de norm.

Ook is de rolverdeling tussen man en vrouw nog uiterst traditioneel. „Er zijn uitgesproken opvattingen en sociale normen die invloed hebben op de keuzes van mannen en vrouwen rondom werk en zorg.” Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft eerder al laten zien dat vrouwen nog voor ze kinderen krijgen, in deeltijd gaan werken. Ze ’sorteren voor’ op een leven vol zorgtaken, morren belangenclubs.

Het adviesbureau suggereert onder meer om meer uren werken financieel aantrekkelijker te maken, en om mogelijk te maken dat kinderen de hele dag op school doorbrengen. Ook moet er meer positieve aandacht komen voor werkende moeders en voor meisjes die voor een ’jongensberoep’ kiezen.