Nieuws/Financieel
2546229
Financieel

Column: Nieuwe uptrend ABN AMRO

De grafiek van ABNAMRO ligt er voor trendbeleggers aantrekkelijk bij. Er wordt voorgesorteerd op een rally naar de 26+ zone als eerste stap in een nieuwe middellange termijn uptrend. Ik zal de technische ingrediënten bespreken die verantwoordelijk zijn voor de positieve verwachtingen en dus koopkansen voor beleggers.

Omkeerpatroon

Laat ik beginnen met een betrouwbaar charttechnisch omkeerpatroon, het Hoofd-Schouder patroon. Dit visuele element is reeds gaande vanaf het eerste kwartaal dit jaar. Toen werd er gebodemd rond 22,00 (linker schouder), nipt onder de gemiddelde lijn. De bulls wisten zich te herstellen, maar uiteindelijk sloegen de beren flink toe. De koers werd in elkaar gedrukt tot 21,00 (hoofd), waarna een rebound volgde tot aan de gemiddelde lijn op circa 23,50. Aansluitend een milde dip tot 22,50 (rechter schouder) met thans een poging om door de 24+ te breken. De neklijn van het patroon is hierbij reeds gebroken, hetgeen een lekker windje in de rug van de bulls is. Het Hoofd-Schouder patroon kent een eigen koersdoelberekening. Ik zal de details achterwege laten en gewoon melden dat uit hoofde van het patroon op termijn een koersdoel van 26+ haalbaar is. Toeval of niet, dit is gelijk aan de top begin dit jaar.

Objectieve bevestiging

Voorgaande uiteenzetting is visueel van aard, gebaseerd op de veronderstelling dat marktgedrag zich herhaalt en dat de spelers zich netjes houden aan de charttechnische spelregels. Maar het is ook gewenst en wellicht noodzakelijk om objectief te meten hoe het is gesteld met trend en sentiment. Welnu, u weet wellicht dat ik daartoe enkele marktlensindicatoren inzet die signalen en condities afgeven om als zodanig een verantwoord scenario te kunnen schetsen. Ook nu slechts de bevindingen, details laat ik achterwege. Dan zie ik dat de koers mogelijk boven de gemiddelde lijn uitkomt, de candle wit kleurt deze week, de swingteller op een +1 stand springt en de RSI boven de 50-lijn kronkelt. Dit levert bij deze voortgang een UP status op het Dashboard op, vrij vertaald een koopstatus, een stijging in een uptrend. U begrijpt dat de subjectieve bevindingen en objectieve metingen netjes in lijn staan met elkaar. En zo hoort het ook.

Koopkans

Uit voorgaande proza kan worden afgeleid dat de verwachtingen positief zijn en dat impliceert een koopkans voor trendvolgende belegger. Aan de bovenkant van het veld ziet hij 24+, krap 25 en ruim 26 als kantelpunten liggen. Dit zijn dus haalbare koersdoelen en mogelijke actiemomenten. Onder in het veld ligt in eerste instantie 23,00 als vangnet voor mogelijke correcties. Mocht de koers hier onder duiken, dan moet er strak worden genavigeerd om uitstaande koopposities te bewaken en te beschermen. Onder de genoemde rechter schouder op 22,50 vervalt het geschetste scenario.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.