Financieel/Geld
254683056
Geld

Leraar en ambtenaar kunnen weer fluiten naar indexatie

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Amsterdam - De pensioenen van leraren en ambtenaren gaan volgend jaar weer niet omhoog. De premie die werkgevers en werknemers samen betalen blijft ook gelijk op 25,9%, meldt ABP donderdag..

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Hoewel de pensioenfondsen over de hele linie het laatste half jaar er weer beter voorstaan geldt dat voor ABP, het grootste fonds van Nederland, nog onvoldoende. De pensioenkas voor de ruim drie miljoen deelnemers telt bijna €540 miljard aan beheerd vermogen.

Dat is precies genoeg om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen, maar de wettelijk verplichte buffer ontbreekt. Om te mogen indexeren, moet er voor elke €100 aan verplichtingen – gemiddeld over de laatste twaalf maanden – €110 in kas zitten.

Het kabinet heeft toegezegd dat er ook vanaf een gemiddelde dekkingsgraad van 105% geïndexeerd mag worden, maar ook die grens gaat het ABP in december niet halen, en drie andere grote pensioenfondsen evenmin. Voor gepensioneerden in de bouw zien de zaken er wel rooskleurig uit: de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden van bpfBouw groeide naar 115,6%. De kans dat ABP de pensioen moet verlagen is overigens nihil omdat het pensioenfonds in december wel boven de ondergrens zit waarop een fonds de pensioenuitkering zou moeten verlagen.