Financieel/Geld
2556703
Geld

Ontslagen huurder heeft dubbel pech

De Belastingdienst wilde de volledige transitievergoeding van een huurder terug.

De Belastingdienst wilde de volledige transitievergoeding van een huurder terug.

Amsterdam - Een huurder in Overijssel heeft weinig gehad aan zijn transitievergoeding, die hij kreeg nadat zijn dienstverband eindigde. De vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing om de overstap naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Maar doordat het inkomen van de huurder ineens hoger was, moest hij een groot deel van zijn huur- en zorgtoeslag terugbetalen.

De Belastingdienst wilde de volledige transitievergoeding van een huurder terug.

De Belastingdienst wilde de volledige transitievergoeding van een huurder terug.

De huurder beweert zelfs 700 euro meer aan toeslagen te hebben terugbetaald dan dat hij aan vergoeding had gekregen. Oneerlijk, vond hij en spande een rechtszaak aan. De huurder vond dat de Belastingdienst de transitievergoeding moest zien als bijzonder inkomen, namelijk nabetaling van inkomsten uit voorgaande jaren. Dan zou het veel minder meetellen bij de bepaling van huur- en zorgtoeslag.

De rechtbank in Zwolle heeft er begrip voor dat de huurder het als oneerlijk ervaart dat zijn ontslagvergoeding goeddeels naar de Belastingdienst is overgemaakt. De wet biedt echter geen ruimte om een transitievergoeding als bijzonder inkomen te zien. De vergoeding geldt als normaal inkomen en wordt dus meegenomen in de beoordeling of iemand recht heeft op toeslagen.

Toeslagen

Het gaat om een werknemer wiens dienstverband in 2016 eindigde. Eind 2015 schatte de Belastingdienst zijn inkomen voor 2016 in op €10.909. Op basis daarvan werd hem voor dat jaar €3605 huurtoeslag en €998 zorgtoeslag toegekend.

Omdat de huurder in 2016 uiteindelijk inclusief transitievergoeding €22.348 kreeg bijgeschreven, verloor hij alle recht op huurtoeslag en zou hij nog maar €650 zorgtoeslag hebben mogen krijgen. De huurder moest dus €3953 terugstorten naar de fiscus. Naar eigen zeggen zo’n €700 meer dan hij netto aan zijn transitievergoeding had overgehouden. De huurder gaat in hoger beroep.

Onrechtvaardig

De woonbond, belangenbehartiger van huurders, is boos. Directeur Paulus Jansen vindt het ’zeer onrechtvaardig’ dat transitievergoedingen in de zak van de Belastingdienst verdwijnen. „De vergoeding is bedoeld om mensen die ontslagen zijn weer aan het werk te krijgen. Als huurders dit geld moeten inleveren zal dat hun kansen op werk juist verkleinen. De Woonbond wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan deze ongein en zal hiervoor gaan pleiten bij Kabinet en Tweede Kamer.”

Bij een sterk wisselend inkomen, zoals bij deze huurder, is het mogelijk om te middelen. De Belastingdienst kijkt bij het bepalen van de inkomstenbelasting dan naar het gemiddelde inkomen over drie jaar. Op toeslagen heeft middeling echter geen effect.