Financieel/Geld
2622688
Geld

Gemeente mag op zoek gaan naar verzwegen onroerend goed

Onderzoek in Turkije naar bijstandsfraude mag

Gemeenten mogen in Turkije onderzoek doen naar verzegen onroerend goed.

Gemeenten mogen in Turkije onderzoek doen naar verzegen onroerend goed.

Amsterdam - Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (Svb) mogen in Turkije op zoek naar verzwegen onroerend goed van bijstandsgerechtigden. Bewijs dat in Turkije is verkregen is rechtsgeldig.

Gemeenten mogen in Turkije onderzoek doen naar verzegen onroerend goed.

Gemeenten mogen in Turkije onderzoek doen naar verzegen onroerend goed.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) maandag in hoger beroep geoordeeld. Eerder kwamen rechtbanken al tot dezelfde conclusie.

De CRvB deed uitspraak in vier zaken. Bijstand verlenende instanties mogen controleren of mensen die een uitkering ontvangen, volledige en juiste inlichtingen hebben verstrekt over hun inkomen en vermogen. Ze mogen daar ook in het buitenland onderzoek naar doen. In de vier zaken bleken de bijstandsgerechtigden in Turkije onroerend goed te bezitten: reden om hun uitkering in te trekken en terug te vorderen.

Turks recht

De vier betrokkenen beriepen zich onder meer op Turks recht. Zij betoogden dat Turkse regels voor onderzoek naar verzwegen onroerend goed niet correct waren toegepast, en het bewijs daarom niet rechtsgeldig was. Maar volgens de CRvB zijn deze argumenten niet relevant, want het Nederlands recht is van toepassing. En dat is correct toegepast.

Bij het verkrijgen van bewijs is het privéleven van de bijstandsgerechtigden namelijk niet geschonden, zij hadden de mogelijkheid het bewijs aan te vechten en het bewijs is niet op onbehoorlijke manier verkregen. Gemeenten mochten het dus gebruiken om de uitkeringen in te trekken en terug te vorderen.

In drie van de vier zaken deed de gemeente onderzoek, in één geval leverde de Svb het bewijs aan. De CRvB bevestigt met deze uitspraak dat ook de Svb ook gerechtigd is om in Turkije onderzoek te doen naar eventueel verzwegen onroerend goed. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.