Financieel/Ondernemen
2626489
Ondernemen

Vraag & antwoord

Is een pauze altijd verplicht?

Een aantal medewerkers vraagt om te mogen doorwerken tijdens de pauze en dan een uurtje eerder naar huis te gaan. Mag ik dit soort afspraken maken of zijn daar regels voor?

Daar zijn inderdaad regels voor. Deze regels schetsen de contouren waarbinnen afspraken gemaakt mogen worden. Bij werkdagen van 5,5 uur of meer geldt een pauze van minimaal 30 minuten. Voor werkdagen van meer dan 10 uur geldt een pauze van minstens 45 minuten. Bij cao kan van deze regels afgeweken worden, maar een pauze van 15 minuten is altijd verplicht als meer dan 5,5 uur per dag wordt gewerkt.

Het is niet toegestaan om de werkdag met een pauze te beginnen of te eindigen. De pauze moet de werkdag onderbreken. Als een werknemer alleen werkt en geen collega heeft die hem of haar kan vervangen of als het onmogelijk is om pauze te nemen, dan mag bij cao of in overleg met de OR van de regels worden afgeweken. Pauzes hoeven niet te worden doorbetaald, maar het mag natuurlijk wel.

Deze regels gelden niet voor werknemers die meer verdienen dan drie maal het minimumloon. En voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen werkneemsters gelden juist strengere regels.