Nieuws/Financieel
2630138
Financieel

Verduurzaming onbetaalbaar voor corporaties

Woningcorporaties kunnen het financieel niet aan om hun woningen in 2030 zodanig verduurzaamd te hebben, dat ze gemiddeld energielabel A hebben. Dat staat in een nieuw rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

De conclusie betekent een tegenvaller voor politici in Den Haag, die bijvoorbeeld in het relatie tot het Klimaatakkoord soms wel erg ambitieuze scenario's voor ogen hebben.

Het WSW, dat beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn, rekende uit dat alle corporaties samen de komende vijf jaar 6,9 miljard euro extra moeten lenen als ze in 2030 gemiddeld op energielabel A willen zitten. Voor 55 corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar.

Financieel onmogelijk

Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor 164 corporaties financieel onmogelijk is om tot 2030 investeringen te doen zodat hun woningen in 2050 gasloos zijn.

Corporatiekoepel Aedes hamert er al langer op dat corporaties meer geld nodig hebben en ziet dat in dit rapport nogmaals onderstreept. ,,In de gesprekken over het Klimaatakkoord heeft Aedes aangedrongen op halvering van de verhuurderheffing. Het WSW bevestigt dat deze ingreep in de belastingdruk investeringen in verduurzaming mogelijk maakt'', reageert de organisatie. Daarbij benadrukt Aedes dat het principieel geen optie is om de verduurzaming van sociale huurwoningen te betalen over de rug van huurders.