Financieel/Geld
2632006
Geld

Spaarder haalt bakzeil na fusie NN en Delta Lloyd

Door de fusie tussen NN en Delta Lloyd kwam de spaarder boven de veilige grens van €100.000 uit.

Door de fusie tussen NN en Delta Lloyd kwam de spaarder boven de veilige grens van €100.000 uit.

Amsterdam - Een spaarder die door de fusie van NN Group en Delta Lloyd met zijn spaargrens boven de veilige grens van €100.000 uitkwam, krijgt geen vergoeding voor de misgelopen rente. Hij moet zijn spaarcenten nu voor lagere tarieven bij een andere bank zetten.

Door de fusie tussen NN en Delta Lloyd kwam de spaarder boven de veilige grens van €100.000 uit.

Door de fusie tussen NN en Delta Lloyd kwam de spaarder boven de veilige grens van €100.000 uit.

De spaarder heeft bij Nationale-Nederlanden Bank, onderdeel van NN Group, in verschillende deposito’s €72.000 aan spaargeld weggezet. En bij Ohra Bank, toen nog deel van Delta Lloyd, stond ook nog eens €96.000.

Deze onderverdeling was een bewuste keuze. De spaarder wilde maximaal €100.000 bij dezelfde bank wegzetten. Op die manier was zijn geld bij het omvallen van een bank veilig, omdat vanwege het depositogarantiestelsel een spaarder de eerste €100.000 die hij bij een bank heeft staan altijd vergoed krijgt.

Fusie gooit roet in eten

Maar het plan van de man viel in duigen door de fusie tussen NN Group en Delta Lloyd. Daardoor staat zijn hele spaarvermogen van €168.000 ineens bij dezelfde bank en krijgt hij bij een faillissement daar maar een ton van terug.

De spaarder kreeg van de gefuseerde banken daarom begin 2018 wel de kans om zijn spaarcenten van boven de €100.000 zonder boetes of voorwaarden open te breken en bij een andere bank te zetten. Maar daar nam de spaarder geen genoegen mee.

Lagere rente

Hij had namelijk ook nog vrij gunstige rentetarieven voor zijn deposito’s: 3,4 à 3,5% bij NN Bank en 4,6% bij Ohra Bank. Ter vergelijking: een deposito met een looptijd van tien jaar levert nu bij NN Bank nog maar 1,4% op.

Dus eiste de spaarder een vergoeding van ruim €7500 voor misgelopen rente. Hij beroept zich daarbij op een uiting van NN Bank die stelt dat de Europese regelgever heeft beoogd dat klanten na een fusie niet met een nadelige situatie geconfronteerd mogen worden. Daar is volgens hem in dit geval wel sprake van.

Maar bij klachteninstituut Kifid kreeg hij geen gelijk. Er is volgens het Kifid geen wettelijke verplichting om misgelopen rente-inkomsten te vergoeden, ook niet op Europees niveau. En de kans op een faillissement is ook zo klein dat er op dat vlak ook geen sprake is van schade.